Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước của Ngành THADS tỉnh Long An (27/08/2020)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành là Chi cục Thi hành án dân sự duy nhất trong tổng số 15 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện của tỉnh được Hội đồng Thi đua – khen thưởng Cục THADS tỉnh xét khen thưởng điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015 - 2019.

Vĩnh Hưng: Ký kết kế hoạch liên ngành trong rà soát, báo cáo việc xử lý tiền tạm ứng án phí (14/01/2020)

Với mục đích khắc phục tình trạng gửi chậm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án cho cơ quan thi hành án dân sự, đồng thời đưa việc rà soát, báo cáo số tiền tạm ứng án phí nhằm giúp xử lý chính xác, đầy đủ, kịp thời
Các tin đã đưa ngày: