Sign In

Thạnh Hóa - Tổng kết thi hành án dân sự năm 2021 và triển khai cao điểm thi hành án dân sự năm 2022 của chi cục thi hành án dân sự huyện (21/11/2021)

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sụ tỉnh Long An, ngày 09/11/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa đã tham mưu Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2021 và triển khai đợt cao điểm thi hành án dân sự năm 2022.

Tân Trụ - Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021 và tổng kết đợt cao điểm thi hành án dân sự (12/11/2021)

Vào ngày 11/11/2021, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021 và tổng kết đợt cao điểm thi hành án dân sự

Tân Hưng - Giám sát của ban pháp chế huyện Tân Hưng (11/11/2021)

Ngày 11/11/2021, ban pháp chế HĐND huyện Tân Hưng giám sát trên lĩnh vực hoạt động tư pháp tại Chi cục THADS huyện Tân Hưng.

Tân An - Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác, mở đợt cao điểm tập trung THADS năm 2022 (10/11/2021)

Vào ngày 10/11/2021, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Tân An đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác, mở đợt cao điểm tập trung THADS năm 2022. 

Mộc Hóa – tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo THADS năm 2021 và triển khai cao diểm THADS năm 2022 (09/11/2021)

Ngày 09/11/2011, Chi cục THADS huyện Mộc Hóa tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo THADS năm 2021 và triển khai cao diểm THADS năm 2022.

Tân Hưng - Tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 (08/11/2021)

Chiều ngày 05/11/2021, UBND huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 do ông Huỳnh Thanh Hiền –  Chủ tịch UBND huyện trưởng BCĐ THADS  làm chủ trì.

Bến Lức - Tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021 (04/11/2021)

Chiều ngày 4/11/2021, UBND huyện Bến Lức tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Châu Thành - Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (01/11/2021)

Vào ngày 26/10/2021, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, cùng tham dự hội nghị có ông Đoàn Kim Từ - Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An, ông Lê Quốc Dũng – Bí thư thường trực Huyện ủy, bà Đặng Thị Tố Mai – Phó Chủ tịch HĐND huyện và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, lãnh đạo và công chức tư pháp phụ trách thi hành án các xã, thị trấn.

Vĩnh Hưng – Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 (01/11/2021)

Chiều ngày 28/10/2021, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự (lồng ghép tổng kết đợt vận động cao điểm thi hành án) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch vận động cao điểm thi hành án dân sự năm 2022.

Thủ Thừa - Tổ chức hội nghị tổng kết công tác THADS năm 2021 (28/10/2021)

Sáng ngày 28/10/2021, UBND huyện Thủ Thừa tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác THADS năm 2021 và triển khai đợt vận động THADS năm 2022.
Các tin đã đưa ngày: