Sign In

Tân Thạnh: Giao tài sản theo bản án tuyên

16/08/2023

Tân Thạnh: Giao tài sản theo bản án tuyên
Thi hành Quyết định số 154/2022/QĐCNTTLH ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An và Quyết định số 538/QĐ-CCTHADS ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh, buộc ông Nguyễn Minh Xuân, sinh năm 1974; địa chỉ: ấp Hiệp Thành, xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An giao tài sản là: Một phần thửa đất 251 diện tích đo đạc thực tế là 2.877 m2 (ký hiệu A), một phần thửa đất 252 diện tích đo đạc thực tế là 323 m2 (ký  hiệu A), tờ bản đồ số 7, ấp Hiệp Thành, xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Vị trí tứ cận thể hiện theo Mảnh trích đo địa chính số 139-2022 ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Tân Thạnh. Giao cho bà Dương Thị Hằng, sinh năm 1976; địa chỉ: ấp Hiệp Thành, xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.Trong quá trình tác nghiệp của Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án đã thực hiện đúng, đầy đủ trình tự thủ tục thi hành án theo quy định của pháp luật và đã vận động ông Nguyễn Minh Xuân tự nguyện thi hành án. Vào ngày 11/8/2023 Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và Uỷ ban nhân dân xã Tân Bình tiến hành xác định vị trí và cắm ranh giao diện tích đất nêu trên cho bà Dương Thị Hằng an toàn và thành công đúng theo quy định pháp luật. Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành, sự tự nguyện thi hành của đương sự cũng thể hiện được sự chấp hành pháp luật tốt của người dân, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và quyền lợi hợp pháp của người được thi hành án, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương và góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh.
Theo Chi cục THADS huyện Tân Thạnh

Các tin đã đưa ngày: