Sign In

Công nhận kết quả nhận xét đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2020

02/03/2021

Công nhận kết quả nhận xét đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2020 theo đó Chi bộ Tư pháp – Thi hành án có 13/13 Đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01/13 Đảng viên đạt hoàn thành suất xắc nhiệm vụ.

Ngày 25 tháng 02 năm 2021 vừa qua ông Trương Văn Sánh - Bí thư Chi bộ Tư pháp – Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh đã trao Quyết định số 04-QĐ/CU ngày 29 tháng 01 năm 2021 về việc khen thưởng đảng viên hoàn thành suất xắc nhiệm vụ năm 2020 cho đồng chí Võ Văn Nhẫn – Phó Bí thư chi bộ cơ sở Tư pháp – Thi hành án – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An với thành tích Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Các tin đã đưa ngày: