Sign In

Trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tư pháp" cho đồng chí Phạm Tấn Hòa - Bí thư thị xã ủy Kiến Tường, tỉnh Long An

04/12/2017

Để ghi nhận công lao đóng góp cho sự nghiệp tư pháp, cho công tác THADS, ngày 01/12/2017 lãnh đạo Cục THADS tỉnh Long An rất vui mừng, hân hạnh và vinh dự được Bộ Tư pháp ủy quyền trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho đồng chí Phạm Tấn Hòa, Tỉnh ủy viên – Bí thư thị xã ủy Kiến Tường  đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp tư pháp và THADS của cả nước.
 

Kể từ khi được bầu cử giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường, đồng chí Phạm Tấn Hòa là Trưởng BCĐ.THADS thị xã cho đến khi giữ chức vụ Bí thư thị xã ủy Kiến Tường, trong nhiều năm qua, đồng chí rất quan tâm đến công tác cải cách tư pháp và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác tư pháp, công tác THADS tại địa phương. Mặc dù rất nhiều công việc địa phương nhưng đồng chí luôn dành thời gian chỉ đạo công tác THADS của thị xã, từ đó hàng năm đạt vượt chỉ tiêu Quốc hội, Bộ Tư pháp giao, giải quyết xong nhiều việc THADS có khó khăn, phức tạp, chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tại địa phương. Với sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của đồng chí, của Ban thường vụ, của thị xã ủy, Chi cục THADS thị xã Kiến Tường hàng năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Tư pháp khen thưởng.
 

Những đóng góp quan trọng của đồng chí không chỉ góp phần vào kết quả công tác Tư pháp, công tác THADS của thị xã Kiến Tường, của tỉnh Long An mà còn đóng góp cho công tác Tư pháp, THADS của cả nước.
 

Nhận kỷ niệm chương, đồng chí Phạm Tấn Hòa xúc động phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư pháp và hứa sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo công tác Tư pháp và THADS đạt được nhiều kết quả hơn nữa./.
 

Các tin đã đưa ngày: