Sign In

CHI BỘ CƠ SỞ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TRAO TẶNG GIẤY KHEN CHO ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2020

02/03/2021

Chiều ngày 25/02/2021, tại cuộc họp Chi bộ thường kỳ tháng 02/2021, Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh lồng ghép tổ chức công bố Quyết định và trao tặng Giấy khen cho những đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”.
Tham dự cuộc họp có đồng chí Bùi Phú Hưng, Bí thư Chi bộ - chủ trì, các đồng chí trong Cấp ủy và toàn thể đảng viên Chi bộ.
Đồng chí Bùi Phú Hưng, Bí thư Chi bộ - chủ trì công bố Quyết định và trao tặng Giấy khen cho 05 đảng viên được Chi bộ đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, cụ thể:
1. Đồng chí Hà Hồng Lạc, Chi ủy viên Chi bộ;
2. Đồng chí Đỗ Thị Kim Ngân, đảng viên Chi bộ;
3. Đồng chí Lê Thị Thanh Thắm, đảng viên Chi bộ;
4. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà, đảng viên Chi bộ;
5. Đồng chí Lê Văn Bát, đảng viên Chi bộ.

Thay mặt Chi ủy Chi bộ cơ sở, đồng chí Bùi Phú Hưng – Bí thư Chi bộ chúc mừng các đồng chí được trao tặng Giấy khen, ghi nhận những đóng góp của các đồng chí trong quá trình công tác, góp phần xây dựng Chi bộ vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; đồng thời mong muốn các đ/c được khen thưởng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, cùng với tập thể xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh hơn.
Thay mặt cho các đồng chí đảng viên được nhận Giấy khen, đồng chí Đỗ Thị Kim Ngân, đảng viên Chi bộ cảm ơn sự quan tâm của Chi ủy Chi bộ, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong quá trình công tác trong thời gian tới. 

Các tin đã đưa ngày: