Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước của Ngành THADS tỉnh Long An

27/08/2020

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành,  đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước  của Ngành THADS tỉnh Long An
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành là Chi cục Thi hành án dân sự duy nhất trong tổng số 15 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện của tỉnh được Hội đồng Thi đua – khen thưởng Cục THADS tỉnh xét khen thưởng điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015 - 2019.
 Năm năm qua được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy – HĐND - UBND huyện và chỉ đạo của Ban lãnh đạo Cục THADS tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các ngành, đoàn thể và cấp ủy - UBND các xã, thị trấn; sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành đã hoàn thành và vượt hai chỉ tiêu cơ bản về việc và về giá trị do Quốc hội, Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao hàng năm.  
 Năm 2015: Thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 90,31% (vượt 2,31%), về giá trị đạt tỷ lệ 81.38% (vượt 4.38%).
 Năm 2016: Thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 77.43%, (vượt 7,43%), về giá trị đạt tỷ lệ 39.44% (vượt 9.44%)
 Năm 2017: Thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 71,57% ( vượt 1,57%), về giá trị  đạt tỷ lệ 36,13% (vượt 6,13%).
 Năm 2018: Thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 77,98 %, (vượt 5,98 %); về giá trị đạt tỷ lệ 52,78%, (vượt 20,78%)
 Năm 2019: Thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 75,75% (vượt 2,75%); về giá trị đạt tỷ lệ 41,89% (vượt 8,89%).
 Ngay từ đầu niên độ thi hành án từ năm 2015 - 2019, Chi cục THADS huyện Châu Thành đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị, có 100% cán bộ, công chức, người lao động đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2015 đến năm 2019 có 100% cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bốn năm (2015, 2016, 2018, 2019) đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”. Năm 2015 được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua xuất sắc, năm 2016 và năm 2019 được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen, năm 2018 được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tặng Giấy khen.
 Đạt được những kết quả trên là do Ban lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành đã tích cực tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện có Chỉ thị chỉ đạo  công tác thi hành án dân sự hàng năm; tham mưu Ban Chỉ đạo THADS huyện mở các đợt cao điểm thi hành án dân sự; làm tốt công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể huyện và cấp ủy, chính quyền xã – thị trấn trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thi hành án. Từ đó đã huy động được toàn hệ thống chính trị huyện, xã tham gia công tác thi hành án dân sự.
 Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Chi cục THADS huyện Châu Thành sẽ phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phấn đấu xây dựng tập thể Chi cục thật sự trong sạch vững mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS do Cục THADS tỉnh giao, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước của Ngành THADS tỉnh Long An./.
 


Theo Chánh văn phòng Hà Hồng Lạc

Các tin đã đưa ngày: