Sign In

Nguyễn Thái Nguyên, Chấp hành viên tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Long An

27/08/2020

Chấp hành viên trung cấp Nguyễn Thái Nguyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Đức Hòa là một trong hai Chấp hành viên của tỉnh được Hội đồng Thi đua – khen thưởng Cục THADS tỉnh xét khen thưởng điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015 - 2019.
Chi cục THADS huyện Đức Hòa là huyện công nghiệp của tỉnh có số việc và giá trị thi hành án phải giải quyết xếp hạng thứ nhất trong tổng số 15 Chi cục THADS trực thuộc Cục THADS tỉnh. Bình quân mỗi Chấp hành viên phải giải quyết 585 việc tương ứng với số tiền là 57,8 tỷ đồng. Mặc dù công tác tại đơn vị có số việc và giá trị thi hành án phải giải quyết lớn, áp lực công việc nhưng với chức trách, nhiệm vụ là Chấp hành viên, Phó Chi cục trưởng đồng chí Nguyễn Thái Nguyên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu cùng với tập thể lãnh đạo Chi cục tích cực tham mưu Huyện ủy, Chủ tịch UBND – Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS hàng năm.
Với nhiệm vụ là Chấp hành viên, 05 năm qua đồng chí đã hoàn thành và vượt hai chỉ tiêu cơ bản về việc và về giá trị do Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện giao hàng năm.  
     Năm 2015:  Thi hành xong về việc đạt 88,74% (vượt 0,74%), về giá trị đạt 64,94 % (thiếu 12,06%).
     Năm 2016: Thi hành xong về việc đạt 88,74 % (vượt 18,74%), về giá trị đạt 73,58 % (vượt 43,58%).
     Năm 2017: Thi hành xong về việc đạt 89% (vượt 19%), về giá trị đạt 71,65 % (vượt 41,65%).
     Năm 2018: Thi hành xong về việc đạt 78,18% (vượt 6,18%), về giá trị đạt 45,25 % (vượt 12,75%).
     Năm 2019: Thi hành xong về việc đạt: 80,54% (vượt 7,54 %), về giá trị đạt 51,95 % (vượt 18,95%).
        Từ năm 2015 đến năm 2019, đồng chí cùng với các đồng chí trong Ban lãnh đạo Chi cục THADS huyện Đức Hòa phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Kết quả có 100% cán bộ, công chức, người lao động đăng ký thi đua và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm đồng chí đều có đăng ký và được Hội đồng sáng kiến Cục THADS tỉnh công nhận phổ biến áp dụng trong các cơ quan THADS tỉnh. Năm năm đồng chí đã đăng ký và phấn đấu đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), trong đó có 02 năm đạt danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua Ngành Tư pháp” (2016, 2019) và được Bộ Tư pháp tặng “Bằng khen” năm 2016.
       Với những thành tích đạt được nêu trên Chấp hành viên trung cấp Nguyễn Thái Nguyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Đức Hòa xứng đáng là Chấp hành viên tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Long An.
        Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới đồng chí cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa cùng với tập thể Ban lãnh đạo Chi cục THADS huyện Đức Hòa phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phấn đấu xây dựng tập thể Chi cục thật sự trong sạch vững mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS do Cục THADS tỉnh giao./.
 


Theo Chánh văn phòng Hà Hồng Lạc

Các tin đã đưa ngày: