Sign In

Trần Quốc Việt, Chấp hành viên - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tân Trụ, gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Long An

03/09/2020

Chấp hành viên sơ cấp Trần Quốc Việt, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tân Trụ là một trong hai Chấp hành viên của tỉnh được Hội đồng Thi đua – khen thưởng Cục THADS tỉnh xét khen thưởng điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015 - 2019.
       Tốt nghiệp đại học được cấp bằng cử nhân kinh tế năm 1992 đồng chí Trần Quốc Việt xin vào làm việc tại Công ty Lương thực tỉnh Long An, đến tháng 4 năm 1995 đồng chí xin chuyển đến công tác tại Cục THADS tỉnh, được Ban lãnh đạo Cục phân công làm kế toán nghiệp vụ thi hành án. Sau đó được bổ nhiệm Kế toán trưởng kế toán nghiệp vụ thi hành án, rồi được bổ nhiệm Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức, hành chính, tổng hợp, tài vụ; Chánh Văn phòng; Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tân Trụ. Tuy xuất phát điểm không phải từ công chức Ngành Thi hành án nhưng đồng chí đã thể hiện tinh thần phấn đấu rất cao, trong quá trình công tác đồng chí đã tự học, tự rèn, tìm tòi học hỏi qua sách vỡ, đồng nghiệp về nghiệp vụ Thi hành án dân sự. Xác định là công chức công tác trong Ngành THADS không thể không có kiến thức về ngành Luật và nghiệp vụ Chấp hành viên nên đồng chí đã sắp xếp thời gian, công việc để học và tốt nghiệp cử nhân Luật, được Học viện Tư pháp cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thi hành án và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp, hiện tại đồng chí đã được Lãnh đạo Cục THADS tỉnh quan tâm tạo điều kiện để dự học và đã có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên trung cấp.
       Trong quá trình công tác đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo và đã có đề tài sáng kiến được Hội đồng thi đua – khen thưởng Cục THADS tỉnh công nhận và áp dụng ở các cơ quan THADS trong tỉnh. Dù ở vị trí công tác nào đồng chí cũng cố gắng, nỗ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ tháng 6 năm 2015 đến nay với chức trách nhiệm vụ là Chi cục trưởng đồng chí đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, nhất là tham mưu cho Chủ tịch UBND – Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS của Cục THADS tỉnh giao hàng năm. Năm 2017, 2018, 2019 Chi cục THADS huyện Tân Trụ được công nhận tập thể lao động xuất sắc, năm 2018 được tặng Cờ thi đua Ngành. Từ đó đã tạo được niềm tin và sự tín nhiệm của Huyện ủy, UBND huyện, Lãnh đạo Cục và đồng nghiệp.
Với nhiệm vụ là Chấp hành viên, 05 năm qua đồng chí đã hoàn thành và vượt hai chỉ tiêu cơ bản về việc và về giá trị hàng năm.  
     Năm 2015: Thi hành xong về việc đạt 88,18% (vượt 0,18%), về giá trị đạt 78,15% (thiếu 1,15%).
     Năm 2016: Thi hành xong về việc đạt 77,3 % (vượt 7,3%), về giá trị đạt 48,65 % (vượt 18,65%).
     Năm 2017: Thi hành xong về việc đạt 75,6% (vượt 5,6%), về giá trị đạt 42,2% (vượt 12,2%).
     Năm 2018: Thi hành xong về việc đạt 80% (vượt 8%), về giá trị đạt 55,7 % (vượt 23,7%).
     Năm 2019: Thi hành xong về việc đạt: 84,4% (vượt 11,4 %), về giá trị đạt 47,6 % (vượt 14,6%).
        Từ năm 2015 đến năm 2019, đồng chí cùng với các đồng chí trong Ban lãnh đạo Chi cục THADS huyện Tân Trụ phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Kết quả có 100% cán bộ, công chức, người lao động đăng ký thi đua và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ba năm 2017, 2018, 2019 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và được Bộ Tư pháp tặng “Bằng khen” năm 2018.
       Với những thành tích đạt được nêu trên Chấp hành viên sơ cấp Trần Quốc Việt, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tân Trụ xứng đáng là gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Long An.
       Trong thời gian tới, với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, đồng chí sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy và Chủ tịch UBND – Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS huyện đạt kết quả cao hơn và cùng với các đồng chí trong Ban lãnh đạo Chi cục xây dựng tập thể Chi cục THADS huyện Tân Trụ thật sự đoàn kết, dân chủ, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS do Cục THADS tỉnh giao./.


Theo Chánh văn phòng Hà Hồng Lạc

Các tin đã đưa ngày: