Sign In

Đức Hòa - Tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

18/11/2020

Đức Hòa - Tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày 10/11/2020, huyện Đức Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2020. ông Lê Trường Chinh, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện Chủ trì Hội nghị.
Hội nghị được đón tiếp ông Bùi Phú Hưng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An - Phó Trưởng Ban BCĐTHADS tỉnh và Ông  Phan Nhân Duy, TUV - Bí thư HU Đức Hòa.
Năm 2020, lượng án phải thi hành ở Đức Hòa vẫn còn nhiều và cao nhất so với các Chi cục THADS khác trong tỉnh (mỗi chấp hành viên thụ lý và giải quyết trên 700 việc/năm ). Đồng thời do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác vận động thi hành án gặp nhiều khó khăn, việc tổ chức cưỡng chế không thực hiện thường xuyên do dịch bệnh.
Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, của TT.HU, TT.HĐND huyện và UBND huyện; sự tích cực của các thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, với sự quyết tâm của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Chi cục thi hành án dân sự huyện. Đồng thời được sự hỗ trợ, phối hợp, vận động tích cực của các xã, thị trấn trong đợt tập trung cao điểm nên số lượng việc thi hành án thi hành xong tăng hơn những tháng chưa mở đợt cao điểm. Từ đó, kết quả thi hành án cả năm 2020 đạt và vượt chỉ tiêu do Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao.

Tổng thụ lý 5.211 việc (đã trừ án theo dõi riêng là 999 việc ). Có điều kiện thi hành 4.029 việc. Đã giải quyết xong 3.420 việc, đạt tỷ lệ trên 84,88% trên số việc có điều kiện thi hành, vượt chỉ tiêu gần 4,88%;  cao hơn năm 2019 là 8,04%.  Về tiền, tổng số thụ lý hơn 604,7 tỷ đồng, trong đó số có điều kiện thi hành trên 310,1 tỷ đồng. Đã thi hành được 180,7 tỷ đồng, cao hơn năm 2019 là 11,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ: 54,75% trên số có điều kiện thi hành. Vượt chỉ tiêu được giao là: 16,75%. Về tỷ lệ cao hơn năm 2019 là: 7,99%. Chi cục được Cục Thi hành án dân sự công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xếp hạng 5/15 đơn vị.
Hội nghị được nghe 5 bài tham luận của các đơn vị xã, thị trấn và 3 bài tham luận của các ngành huyện về công tác phối hợp trong thi hành án dân sự. Qua đó thấy rằng để đạt được kết quả như trên là được sự quan tâm cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, trong đó công tác phối hợp vận động thi hành án đóng góp một phần không nhỏ vào kết quả chung.
Hội nghị đã được nghe Ông Bùi Phú Hưng, Cục trưởng, thông tin về kết quả thi hành án dân sự năm 2020 của toàn tỉnh, toàn ngành THADS Long An đã đạt và vượt cà 02 chỉ tiêu. Đồng thời Cục trưởng chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
Hội nghị cũng vinh dự đón tiếp ông  Phan Nhân Duy, TUV - Bí thư HU Đức Hòa và  đã phát biểu về công tác lãnh đạo THADS năm 2021, trong đó đồng chí Bí thư nhấn mạnh tiếp tục chỉ đạo các Đảng ủy xã, thị trấn, các Chi ủy cơ quan liên quan lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phối hợp trong THADS; chỉ đạo các Thành viên Ban chỉ đạo tích cực hơn nữa trong công tác THADS và Chi cục THADS quan tâm rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và kỹ năng tổ chức thi hành án của Chấp hành viên, tránh sai sót xảy ra.

Ông Lê Trường Chinh kết luận Hội nghị, ghi nhận các ý kiến chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, của Thường trực Huyện ủy về công tác THADS và các kiến nghị của cấp cơ sở xã, thị trấn. Theo đó, năm 2021, huyện sẽ tập trung hơn nữa trong công tác THADS trong đó quan trọng là công tác vận động để cuối năm đạt và vượt chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao, giải quyết xong về việc đạt trên 80%, về tiền trên 38% trên số có điều kiện thi hành; Chọn thời điểm thích hợp mở đợt cao điểm THADS năm 2021; tập trung nổ lực tổ chức thi hành những việc thi hành án còn tồn động nhiều năm; án liên quan tín dụng Ngân hàng; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Tại Hội nghị, Cục THADS tỉnh đã trao khen thưởng cho 4 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020, 6 giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020; UBND huyện Đức Hòa cũng trao khen thưởng cho 10 tập thể 20 cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm thi hành án dân sự; 10 tập thể 21 cá nhân hoàn thành tốt công tác thi hành án dân sự năm 2020. Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.


Theo Thành Công - Chi cục Trưởng CCTHADS Đức Hòa

Các tin đã đưa ngày: