Sign In

Bến Lức - Tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

18/11/2020

Bến Lức - Tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
​Ngày 30/10/2020 Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức tổ chức hội nghị Tổng kết công tác THADS năm 2020 với sự chủ trì hội nghị của ông Trần Văn Tươi – Chủ tịch UBND huyện Bến Lức – Trưởng ban chỉ đạo THADS huyện Bến Lức.
Hội nghị đã thông qua Báo cáo Tổng kết công tác THADS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021. Với kết quả đạt được về việc là 81,55% (vượt 1,55% chỉ tiêu Tổng cục THADS giao)và về tiền là 59,37% (vượt 21,37% chỉ tiêu Tổng cục THADS giao).

Tổng kết những kết quả đạt được, tại Hội nghị Chủ tịch UBND huyện Bến Lức đã thông qua Quyết định khen thưởng với 09 tập thể, và 20 cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác vận động thi hành án, bên cạnh đó Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Long An đã Công bố Quyết định khen thưởng cho 06 cá nhân Chi cục THADS huyện Bến Lức đạt Giấy khen Cục trưởng  Cục THADS tỉnh Long An và danh hiệu tập thể lao động suất sắc cho Chi cục THADS huyện Bến Lức.

Hội nghị tiếp tục cũng cố Thành viên Ban chỉ đạo THADS năm 2021, và đề ra những phương hướng nhiệm vụ cho năm 2021 xác định rõ mục tiêu và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hội nghị kết thúc đã thành công tốt đẹp./.


Theo Bến Lức

Các tin đã đưa ngày: