Sign In

VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ TÂN AN RONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

27/01/2021

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; đại diện cho quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhân dân.
 Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự quy định Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm phối hợp với Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Thi hành án dân sự trong cán bộ, công chức và nhân dân nhằm góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy tác dụng của Luật thi hành án dân sự trong việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc thành phố Tân An đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành của thành phố Tân An trong việc vận động nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng; hiến đất làm đường; xây nhà tình nghĩa, tình thương… Đối với công tác phối hợp thi hành án dân sự thì Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Tân An với tư cách được Ban chỉ đạo THADS TP Tân An mời tham gia thành viên Ban chỉ đạo luôn kiên trì, đeo bám cùng với Chi cục THADS thành phố Tân An thực hiện các vụ việc cụ thể, vận động người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan thực hiện Bản án, Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, hòa giải giữa các đương sự để tìm ra biện pháp giải quyết vừa đảm bảo được quyền lợi, vừa đạt được sự đoàn kết, tình cảm của các bên, không để xảy ra tình trạng căng thẳng khi cơ quan thi hành án áp dụng biện pháp cưỡng chế, hạn chế những hậu quả xảy ra về tính mạng, sức khỏe, tài sản của các bên và đảm an ninh trật tự tại địa phương. Điển hình như vụ việc phải cưỡng chế giao tài sản đã bán đấu giá thành của Hộ gia đình ông Trần Văn Bót và bà Lương Thị Thanh Bằng tại phường 5, thành phố Tân An là vụ việc phức tạp, chống đối; vụ ông Trần Văn Bình phải giao trả đất cho ông Trần Văn Thanh là anh em ruột với nhau tại xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An rất phức tạp, tranh chấp rất nhiều năm hay vụ ông Lê Văn Danh hiện là Phó trưởng ấp Bình An B, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An phải thi hành án trả đất cho ông Phan Văn Cảnh rất căng thẳng tranh chấp nhiều năm và nhiều vụ việc khác…Bằng sự kiên trì, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc thành phố Tân An, mà cụ thể là ông Lê Thành Phước – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đã vận động người phải thi hành án thành công, tự nguyện giao tài sản không phải huy động lực lượng cưỡng chế.
Chúng ta cũng biết rằng thực tế hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc đối với công tác thi hành án dân sự. Luật thi hành án dành hẳn chương VIII quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trong công công tác thi hành án dân sự nhưng không có quy định nào đề cập tới vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng chưa có quy định nào đề cập tới vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác thi hành án dân sự. Do vậy, thiết nghĩ nên quy định đại diện Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia với tư cách là thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cùng cấp để Mặt trận Tổ quốc chủ động hơn nữa nắm bắt địa bàn, phối hợp hiệu quả hơn trong công tác THADS./.


Theo Đinh Chí Thanh – Thư ký Chi cục THADS TP Tân An

Các tin đã đưa ngày: