Sign In

Vĩnh Hưng: Ký kết kế hoạch liên ngành trong rà soát, báo cáo việc xử lý tiền tạm ứng án phí

14/01/2020

Vĩnh Hưng: Ký kết kế hoạch liên ngành trong rà soát, báo cáo việc xử lý tiền tạm ứng án phí
Với mục đích khắc phục tình trạng gửi chậm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án cho cơ quan thi hành án dân sự, đồng thời đưa việc rà soát, báo cáo số tiền tạm ứng án phí nhằm giúp xử lý chính xác, đầy đủ, kịp thời
Với mục đích khắc phục tình trạng gửi chậm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án cho cơ quan thi hành án dân sự, đồng thời đưa việc rà soát, báo cáo số tiền tạm ứng án phí nhằm giúp xử lý chính xác, đầy đủ, kịp thời. Vào ngày 30/12/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Hưng gồm có: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng tổ chức ký kết Kế hoạch liên ngành về việc rà soát, báo cáo việc xử lý tiền tạm ứng án phí.
Kế hoạch đã cụ thể hóa nội dung các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Tố tụng hành chính và Luật Thi hành án dân sự. Theo đó, nội dung của Kế hoạch quy định chi tiết về chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan như việc lập sổ theo dõi, lập báo cáo đối chiếu, thực hiện thủ tục giao nhận có lập biên bản; đặc biệt quy định về thời gian giao các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án cho cơ quan Thi hành án dân sự được rút ngắn hơn so với quy định của pháp luật, cụ thể : Tòa án phải gửi ngay bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cho Chi cục Thi hành án dân sự trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trừ những trường hợp quy định phải gửi ngay (theo quy định của Luật Thi hành án dân sự là 30 ngày, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật); đối với bản án, quyết định hình sự gửi trong hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực hoặc ngay sau khi có quyết định thi hành án.


Việc ký kết Kế hoạch liên ngành giữa Viện kiểm sát nhân dân – Tòa án nhân dân – Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng nhằm đảm bảo việc xử lý tiền tạm ứng án phí chính xác; nắm rõ được số tiền tạm ứng án phí đã được xử lý hay chưa được xử lý, lý do chưa được xử lý; đảm bảo mọi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án được thi hành kịp thời, khách quan, đúng pháp luật;đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho mọi cá nhân, tổ chức; tăng cường sự phối hợp công tác giữa các cơ quan; góp phần nâng cao hiệu quả công tác và và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới./.


Theo Nguyễn Xuân Hải

Các tin đã đưa ngày: