Sign In

Cần Giuộc: Thành lập Chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Cần Giuộc

12/07/2023

Cần Giuộc: Thành lập Chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Cần Giuộc
Ngày 11/7, Huyện ủy Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố các quyết định giải thể và thành lập Chi bộ cơ sở khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giuộc- Nguyễn Phước Hùng chủ trì hội nghị.
Thực hiện Công văn số 2360, ngày 25/4/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp lại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cấp ủy cấp huyện, trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 62, ngày 02/6/2023 về sắp xếp, kiện toàn lại Đảng bộ, Chi bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy.

Theo Quyết định số 2188-QĐ/TU ngày 19/6/2023 của Huyện ủy Cần Giuộc giải thể Chi bộ cơ sở Tư pháp – Thi hành án và thành lập Chi bộ cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trực thuộc Huyện ủy Cần Giuộc theo Quyết định số 2147-QĐ/TU ngày 19/6/2023 của Huyện ủy Cần Giuộc, có 13 đảng viên chính thức, chỉ định Chi ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Phúc Lê Phương , Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Cần Giuộc làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Hồ Phan Thanh Phú, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Cần Giuộc làm Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Lưu Văn Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Cần Giuộc làm Chi ủy viên Chi bộ.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giuộc- Nguyễn Phước Hùng thông tin, sau khi thành lập cấp ủy, Bí thư Chi bộ phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, chủ động xây dựng và ban hành Nghị quyết, quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ. Bên cạnh đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.
Chi cục THADS huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Các tin đã đưa ngày: