Sign In

Ban chỉ đạo THADS huyện Nam Trực tổ chức tổng kết, đánh giá công tác năm 2022

13/10/2022

Ban chỉ đạo THADS huyện Nam Trực tổ chức tổng kết, đánh giá công tác năm 2022
Chiều ngày 13/10/2022, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Nam Trực tổ chức cuộc họp BCĐ THA nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về những vụ việc phức tạp trên địa bàn huyện và tổng kết, đánh giá công tác năm 2022. Tham dự, chủ trì cuộc họp có đồng chí Vũ Tiến Duật – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện cùng với sự có mặt đông đủ của các thành viên trong Ban chỉ đạo THADS huyện.
Thay mặt Ban Chỉ đạo, đồng chí Hứa Sỹ Sơn – Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện báo cáo tóm tắt các vụ việc phức tạp và báo cáo kết quả THADS năm 2022. Kết quả, Chi cục THADS huyện đạt tỷ lệ về việc 83,27% (đạt và vượt so với chỉ tiêu của Cục THADS tỉnh giao đầu năm là 0,27%); Đạt tỷ lệ về tiền 49,38% (đạt và vượt so với chỉ tiêu của Cục THADS tỉnh giao đầu năm là 7.38%).
 

Đồng chí Phó Chủ tịch - Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện đánh giá, ghi nhận kết quả của Chi cục THADS huyện Nam Trực đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, những năm tiếp theo vẫn là những thách thức đối với đơn vị. Đồng thời, đồng chí giao Chi cục THADS huyện báo cáo những vụ việc khó khăn, phức tạp với Cục THADS tỉnh để THADS tỉnh cùng phối hợp họp với Ban chỉ đạo THADS có hướng giải quyết cụ thể cho từng vụ việc. Và giao nhiệm vụ cụ thể các ban, ngành trên địa bàn huyện phối hợp cùng Chi cục THADS tìm biện pháp để tháo gỡ từng vụ việc tồn đọng.


Theo Nguyễn Huyền - Chi cục THADS huyện Nam Trực

Các tin đã đưa ngày: