Sign In

Lễ ký quy chế phối hợp công tác thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng

09/09/2015

Lễ ký quy chế phối hợp công tác thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng
Chiều ngày 08/9/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định và Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp trao đổi thông tin và chỉ đạo hoạt động thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.
 
Tham dự buổi Lễ có đồng chí Đinh Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Bùi Đức Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Trần Thị Kiều Thu, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định cùng các đồng chí lãnh đạo, trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định.Trên cơ sở nội dung Quy chế số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ tư pháp. Quy chế phối hợp liên ngành giữa cục Thi hành án dân sự và ngân hàng nhà nước chi nhánh Nam Đinh: gồm 3 chương, 12 điều, đảm bảo đầy đủ các nội dung về mục đích, nguyên tắc, phương thức, trách nhiệm thực hiện như: Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp, trao đổi thông tin; hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vướng mắc về thi hành án dân sự liên quan đến tín dụng, ngân hàng; xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng...Quy chế có hiệu lực từ ngày 08/9/2015.Cũng theo Quy chế phối hợp, mọi hoạt động phối hợp giữa hai cơ quan phải tuân thủ các văn bản pháp luật có liên quan trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, định kỳ hàng năm, Ngân hàng nhà nước chủ trì tổ chức họp đánh giá kết quả, hiệu quả việc triển khai Quy chế.Có thể nói việc ký kết Quy chế phối hợp giữa cơ quan thi hành án và ngân hàng nhà nước tạo cơ sở đẩy nhanh tốc độ, nâng cao hiệu quả và xử lý dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị mình.


Theo Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Các tin đã đưa ngày: