Sign In

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định

15/09/2017

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định
Thực hiện Kế hoạch số 64 ngày 25/4/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về “kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm”.tại tỉnh Nam định . Ngày 15 tháng 9 năm 2017, Đoàn công tác số 02 (Tổ số 02) do đồng chí Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng Thanh tra chính phủ làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng và kết quả thi hành án dân sự đối với các vụ án liên quan đến tham nhũng và án xâm phạm quy định trong quản lý kinh tế trên địa bàn tỉnh Nam Định
Dự buổi làm việc với Đoàn công tác có đồng chí  Đoàn Văn Hùng- Ủy viên Thường vụ tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đồng chí Phạm Thị Đương, Cục trưởng Cục THADS; đồng chí Bùi Đức Vĩnh, Phó Cục trưởng; đồng chí Đinh Thanh Sơn, Phó Cục trưởng; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

 
Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Đương-  Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã báo cáo Đoàn công tác về công tác phòng chống tham nhũng và, kết quả thi hành án dân sự đối với các vụ án liên quan điến tham nhũng và án xâm phạm quy định trong quản lý kinh tế trên địa bàn tỉnh Nam Định từ ngày 1 tháng11 năm 2011 đến ngày31 tháng 3 năm 2017. Do thực hiện đồng bộ các biện pháp giáo dục, phòng ngừa về công tác phòng chống tham nhũng, thông qua hoạt động tự kiểm tra hàng năm của Cục THADS tỉnh, trong những năm qua các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh không phát hiện có hành vi tiêu cực, tham nhũng hoặc sai phạm về kinh tế; ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng của công chức, người lao động luôn được nêu cao. Cục và các Chi cục đã tổ chức cho công chức, người lao động trong đơn vị ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường việc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của cơ quan. Công tác tự kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi tham nhũng, lãng phí và các hành vi tiêu cực khác được tổ chức thường xuyên, có hiệu quả.Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định và kết quả thi hành án dân sự đối với các vụ việc liên quan đến vụ án tham nhũng và án xâm phạm quy định trong quản lý kinh tế, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, bên cạnh những kết quả đã đạt được Cục Thi hành án dân sự tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, người lao động; kịp thời nhận diện và xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái, lợi ích nhóm. Gắn công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống tham nhũng với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó kịp thời phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và Đảng viên, công chức, trước hết là của người đứng đầu. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn ngừa, phòng, chống tham nhũng, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ Đảng viên, công chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ.

Thay mặt tập thể lãnh đạo Cục, đồng chí Phạm Thị Đương Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn và Đoàn công tác, đồng thời hứa sẽ chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Nam Định./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: