Sign In

Hội nghị tập huấn quy trình hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và thực hiện thí điểm cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong linh vực Thi hành án

29/07/2016

Hội nghị tập huấn quy trình hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và thực hiện thí điểm cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong linh vực Thi hành án
Thực hiện Quyết định số 721/QĐ-TCTHADS ngày 01/07/2016 về việc ban hành Quy trình thực hiện thí điểm cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự và Quyế định số 718/QĐ-TCTHADS  ngày 30/06/2016 về việc ban hành Quy trình hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án của Tổng cục Thi hành án dân sự. Sáng ngày 29/07 Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn cho Lãnh đạo, cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định cùng các đồng chí Lãnh đạo, trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, các đồng chí Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố và các cán bộ, công chức của đơn vị thực hiện thí điểm.Tại Hội nghị,  đồng chí Trần Văn Quân, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Quy trình thực hiện thí điểm cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính và Quy trình hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án trong đó tập trung vào các vấn đề về những nội dung cơ bản của 2 Quy trình và kế hoạch triển khai thực hiện tại các đơn vị.Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thanh Sơn yêu cầu các Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện ngay các công việc. Sắp xếp, bố trí phòng làm việc và phân công công chức, cán bộ có năng lực để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo đúng Quy trình. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính thực hiện thí điểm theo cơ chế một của... Đảm bảo thực hiện tốt các Quy trình.Ngoài ra, các đại biểu cũng trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến công tác thi hành án dân sự. Đợt tập huấn nhằm góp phần trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức tại các đơn vị góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tình.
 

Các tin đã đưa ngày: