Sign In

Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

27/05/2020

Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
Căn cứ Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 15/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 24/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “ thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Hướng dẫn số 11-HD/ĐUK ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn “một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”
Thực hiện Thông báo số 246-TB/ĐUK ngày 21/5/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 26/5/2020 Chi bộ Cục THADS đã tiến hành Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tài Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Ánh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối, cùng toàn thể 21 Đảng viên trong Chi bộ.
Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Minh Đức – Quyền Cục trưởng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020, Báo cáo kiểm điểm Ban chi ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

 

(Đ/c Nguyễn Minh Đức - Quyền Cục trưởng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo)

 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tài Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy khối đã biểu dương, ghi nhận những thành tích của Chi bộ Cục THADS trong nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần vào thành tích chung của Cục THADS tỉnh, Đảng ùy khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí đã có những ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng Chi bộ tập chung vào những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, phát huy tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được Tổng cục THADS, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đồng thời sáng suốt lựa chọn những đảng viên tiêu biểu bầu vào Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo Chi bộ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.
 

(Đ/c Nguyễn Tài Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy khối tặng hoa chúc mừng đại hội)

 
Thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Minh Đức tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tài Sơn và các ý kiến tham luận trong Đại hội về các giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ trong nghiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ sẽ khẩn trương hoàn thiện Văn kiện sau đại hội để báo cáo Đảng ủy khối và tổ chức triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua.
 

(Đ/c Nguyễn Hồng Ánh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025)

 
Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng theo Điều lệ Đảng, Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, với tinh thần đoàn kết và nhât trí cao, toàn thể đảng viên Chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: