Sign In

Triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021

04/12/2020

Triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021
Chiều ngày 3 tháng 12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2021. ​ Đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh tới dự Hội nghị.

Năm 2020, Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị THADS trong tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, áp dụng đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Trong năm công tác THADS của tỉnh Nam Định đã đạt được những kết quả cụ thể:
Về việc: Tổng số thụ lý: 6825 việc Trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 1417 việc; số thụ lý mới: 5408 việc, tăng 113 việc (tăng 2,1% so với năm 2019); Số ủy thác đi: 61 việc.
+ Tổng số phải thi hành: 6764 việc. Trong đó, số có điều kiện thi hành: 6053 việc (chiếm 89,5%); số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 711 việc (chiếm 10,5%);
+ Thi hành xong: 5186/6053 việc có điều kiện thi hành, tăng 239 việc (tăng 5,1%) so với năm 2019; đạt tỷ lệ 85,68% (tăng 0,17%) so với năm 2019 (Vượt 4,68% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao); Tổng số việc chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng: 1122 việc. Số việc chuyển kỳ sau: 2700 việc, tăng 161 việc (tăng 6,3% so với năm 2019).
- Về tiền: Tổng số thụ lý: 1.632.979.291.000 đồng Trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 196.655.918.000 đồng; Số thụ lý mới: 1.436.323.373.000 đồng, tăng 1.300.898.570.000 đồng (tăng 961% so với năm 2019); Số ủy thác đi: 1.012.788.210.000 đồng.
+ Tổng số phải thi hành: 620.191.081.000 đồng. Trong đó, số có điều kiện thi hành: 234.162.814.000 đồng (chiếm 38%); số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 386.028.267.000 đồng (chiếm 62%).
+ Thi hành xong: 104.327.159.000/234.162.814.000 đồng có điều kiện thi hành, tăng  24.823.321.000 đồng (tăng 31,2%) so với năm 2019; đạt tỷ lệ 44,55% (tăng 3,26%) so với năm 2019 (Vượt 5,55% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao); Tổng số tiền chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng: 200.705.899.000 đồng. Số tiền chuyển kỳ sau: 716.569.821.000 đồng, tăng 319.208.004.000 đồng (tăng 80,3% so với năm 2019).
 


(Tập thể Lãnh đạo Cục THADS tỉnh)

Năm 2021, Cục THADS tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và Thi hành án hành chính và Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm THADS, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, hành chính theo Quyết định giao chỉ tiêu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hơn nữa trong toàn hệ thống. Tập trung giải quyết các loại việc: trọng điểm, tham nhũng kinh tế, tín dụng ngân hàng…
 


(Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh)


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác thi hành án của các cơ quan THADS tỉnh trong năm 2020 và nhấn mạnh: Năm 2021, các cơ quan THADS tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả công việc, đánh giá thực chất những kết quả đạt được; chú trọng công tác xác minh phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện, bảo đảm chính xác, kịp thời; tổ chức thi hành dứt điểm đối với các vụ việc có điều kiện thi hành. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc giao tài sản bán đấu giá thành. Quyết liệt thi hành án, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ việc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dựng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian thi hành án theo yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; góp phần ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 


(Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS)


Còn theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa, năm 2020 trong bối cảnh khó khăn đặc biệt, toàn bộ hệ thống đã nỗ lực đạt hai chỉ tiêu cơ bản là về việc và tiền. Đồng chí chúc mừng những kết quả mà các cơ quan THADS tỉnh Nam Định đạt được trong năm 2020, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và các ngành trên địa bàn tỉnh đối với công tác THADS và đề nghị các cơ quan THADS tỉnh Nam Định tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo, phát biểu tại Hội nghị để xây dựng những giải pháp phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế.

Cũng tại Hội nghị, Cục THADS tỉnh đã công bố Quyết định và trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua./.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: