Sign In

Tháo gỡ khó khăn trong công tác thi hành án dân sự

13/09/2023

Bước vào năm 2023, công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn do số việc mới thụ lý tăng cao (tính đến tháng 8-2023 tăng 1.253 việc, tương đương 29,1% so với cùng kỳ năm 2022); một số vụ việc phức tạp, phải tổ chức cưỡng chế, mặc dù đã được cơ quan THADS nhiều lần đối thoại, hướng dẫn, giải quyết, song người phải thi hành án cố tình gửi nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo đến nhiều cơ quan, ban, ngành hữu quan, điều này cũng ảnh hưởng đến thời gian xử lý đơn thư và tiến độ, công việc của các cơ quan THADS... 

Nhận diện khó khăn, vướng mắc và bám sát kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm, Cục THADS tỉnh đã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với Chi cục THADS các huyện, thành phố. Trong đó, Cục THADS tỉnh thường xuyên nắm bắt tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các đơn vị để có biện pháp chỉ đạo phù hợp. Tiếp tục theo dõi sát sao tiến trình giải quyết án, kế hoạch xử lý dứt điểm những vụ việc có giá trị lớn của các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh nhất là hoạt động rà soát, xác minh phân loại chính xác về việc, tiền có điều kiện thi hành án, trình tự thủ tục thẩm định giá, đấu giá tài sản đảm bảo chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chú trọng công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục THADS các huyện, thành phố; lãnh đạo Cục và Phòng chuyên môn trực tiếp nghiên cứu hồ sơ đề ra phương hướng chỉ đạo giải quyết cụ thể một số việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, giá trị phải thi hành lớn, vướng mắc pháp luật... như: việc thi hành án của Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh, việc thi hành án Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Thiên Trần Vũ với Ngân hàng BIDV (Cục THADS tỉnh); việc thi hành án của vợ chồng ông Bùi Văn L và bà Nguyễn Thị O với Ngân hàng BIDV (Ý Yên); việc thi hành án của Công ty TNHH Hoàng Thọ Đúc với Công ty cho thuê tài chính I - Ngân hàng Agribank (Xuân Trường);... Bên cạnh đó, Cục THADS tỉnh tăng cường kiểm tra, theo dõi công tác THADS. Từ đầu năm đến nay, Cục THADS tỉnh đã thực hiện kiểm tra toàn diện tại các Chi cục THADS: thành phố Nam Định, Trực Ninh, Ý Yên, Nghĩa Hưng và kiểm tra chuyên đề tại 6 Chi cục THADS các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy, Nam Trực, Mỹ Lộc, Xuân Trường, Vụ Bản. Sau kiểm tra, Cục THADS đã ban hành kết luận, đánh giá những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại về các mặt công tác; chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế đối với từng cá nhân, đơn vị được kiểm tra và không có vi phạm phải xử lý kỷ luật. Ngoài ra, Cục THADS tỉnh đã phân công Chấp hành viên trực tiếp về cơ sở xem xét hồ sơ và chỉ đạo đơn vị thực hiện; thường xuyên chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính và củng cố kiện toàn về công tác tổ chức cán bộ...
 


Hội đồng tiêu huỷ vật chứng, tài sản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiến hành tiêu huỷ ma tuý và tang vật vụ án.


Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đã giúp các vụ việc được xử lý dứt điểm, hiệu quả và đúng quy định. Toàn ngành THADS tỉnh ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Tổ chức thực hiện theo dõi thi hành đối với 100% bản án đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của tòa án, theo quy định của pháp luật, không có khiếu nại, tố cáo phát sinh. Một số vụ việc có giá trị lớn, phức tạp đã được chỉ đạo giải quyết, thi hành xong đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Trong công tác 10 tháng của năm 2023, các cơ quan THADS toàn tỉnh đã tiếp nhận tổng số 7.177 việc. Các đơn vị đã thi hành xong 5.135 việc có điều kiện thi hành (tăng 1.262 việc, tương đương 32,6% so với cùng kỳ năm 2022); đạt tỷ lệ 81,24% (chỉ tiêu của Tổng cục THADS giao 84%). 

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, Cục THADS tỉnh tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc thi hành án đối với những vụ việc có giá trị thi hành lớn ảnh hưởng tới chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành THADS tỉnh; đôn đốc, xác minh, phân loại việc thi hành án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành đảm bảo đúng thời hạn theo quy định. Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong ngành THADS nghiên cứu, xem xét, kiểm soát chặt chẽ lượng thụ lý đầu vào của các đơn vị đặc biệt là những vụ việc có giá trị thi hành lớn. Tiếp tục theo dõi, rà soát những vụ việc có giá trị thi hành lớn (từ 100 triệu đồng trở lên), các vụ việc có điệu kiện trên 1 năm chưa thi hành xong theo yêu cầu của Tổng cục THADS và Cục THADS tỉnh để xây dựng kế hoạch thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan THADS trong tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các việc cưỡng chế đảm bảo thành công, an toàn, hiệu quả và đúng pháp luật

Chủ động nắm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngành THADS tỉnh đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc thi hành, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh./.


Theo Văn Trọng - Báo Nam Định

Các tin đã đưa ngày: