Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tổ chức triển khai công tác năm 2024

08/12/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tổ chức triển khai công tác năm 2024
Chiều 06-12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2024. Hội nghị do Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, các đồng chí Lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Cục và các đồng chí Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện và thành phố.
 
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2023, các cơ quan THADS tỉnh Nam Định đã khẩn trương, nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức công việc phù hợp, chủ động thực hiện các biện pháp để bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác. Chỉ đạo sát sao đối với các vụ việc phức tạp, khó thi hành, nhất là các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng, án tham nhũng, kinh tế... Các đơn vị đã tích cực tập trung vào công tác tổ chức thi hành án, phân loại án đảm bảo chính xác, những vụ việc có điều kiện cơ bản đã được quan tâm giải quyết. Kết quả THADS toàn tỉnh đều vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ. Cụ thể, các đơn vị thụ lý, giải quyết thi hành xong 6075/7024 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 86,49% (vượt 2,49% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao) tương ứng với số tiền 346.350.266.000/677.562.534.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 51,12% (vượt 4,12% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao). Qua đó đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.


(Tập thể Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Nam Định)
 
Năm 2024, Cục THADS tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ liên quan đến công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022-2026 và tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 03 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 27/04/2021 của Tỉnh ủy Nam Định về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, THAHC trên địa bàn tỉnh Nam Định. Phấn đấu thi hành án xong các khoản thu cho ngân sách Nhà nước. Chú trọng, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ. Xây dựng đội ngũ công chức làm công tác THADS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã trao bằng khen cho các cán nhân, tập thể và đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023./.

 Theo Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: