Sign In

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý III năm 2019

03/07/2019

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý III năm 2019
Ngày 02/7/2019, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 9 tháng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019. Hội nghị do đồng chí Phạm Thị Đương – Cục trưởng chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và các đồng chí Lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
Trong 9 tháng năm 2019 (từ ngày 01/10/2018 đến30/6/2019), các cơ quan THADS trong toàn tỉnh tiếp tục duy trì, thực hiện tốt nhiệm vụ, tập trung giải quyết việc thi hành án, đẩy nhanh quá trình tổ chức thi hành án; đảm bảo chính xác trong công tác xác minh, phân loại án. Kết quả 9 tháng đạt được như sau: về việc, toàn tỉnh đã giải quyết xong 3533/4532 việc có điều kiện giải quyết đạt tỷ lệ 77,96% (chỉ tiêu cả năm Tổng cục THADS giao là 74%) tăng 85 việc so với cùng kỳ năm 2018; về tiền, đã thi hành xong trên 59 tỷ đồng đạt tỷ lệ 33,35% (chỉ tiêu cả năm Tổng cục THADS giao là 34%) tăng hơn 6 tỷ so với cùng kỳ năm 2018. Ngoài ra, công tác thực hiện cơ chế một cửa; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của công chức, người lao động; công tác kiểm tra chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động chuyên môn; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc trong cơ quan thi hành án dân sự.
 
(Các đồng chí Lãnh đạo Chi cục THADS phát biểu tại Hội nghị)
 
Tại Hội nghị, Lãnh đạo của các Chi cục THADS cấp huyện, thành phố đã báo cáo kết quả đã đạt được của đơn vị và nêu ra những khó khăn, hạn chế, vướng mắc còn tồn tại, đồng thời đề ra phướng hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác những tháng cuối năm 2019.
 
Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Minh Đức – Phó Cục trưởng thông tin về kết quả kiểm tra của 10 chi cục cấp huyện, quán triệt rút kinh nghiệm đối với những sai phạm, thiếu sót thường gặp của các Chi cục như: chưa yêu cầu người phải thi hành án kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, xác minh điều kiện thi hành án còn chậm, nội dung xác minh sơ sài không làm rõ các thông tin cần thiết về tài sản của người phải thi hành án; vẫn còn trường hợp người phải thi hành án có nhà đất nhưng vẫn chưa xác minh, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để có biện pháp xử lý phù hợp; biên bản xác minh còn thiếu thành phần người tham gia, biên bản xác minh không ghi ngày tháng năm hoặc bị tẩy xoá, sửa chữa ngày tháng năm xác minh; chậm ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án; không thực hiện việc thông báo, niêm yết quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn để niêm yết hoặc người phải thi hành án đối với án chủ động. Việc vào sổ, chuyển sổ theo dõi riêng đối với việc đã ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án còn lúng túng, chưa đầy đủ.Sau khi nghe báo cáo về kết quả công tác 9 tháng năm 2019 cũng như kết quả công tác kiểm tra THADS tại các đơn vị, đồng chí Phạm Thị Đương chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nhất định, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới và yêu cầu các đồng chí Chi cục trưởng khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục những kiến nghị trong kết luận kiểm tra công tác THADS, đưa ra phương hướng, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc có giá trị thi hành lớn để nâng cao tỷ lệ giải quyết án, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu mà cấp trên giao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Đương ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân đã hoàn thành chỉ tiêu do Tổng cục THADS giao trong đợt thi hành án cao điểm, thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng ngày kỉ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự. Về nhiệm vụ trọng tâm cuối năm2019 cần: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện Kết luận kiểm tra, khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo phương châm hướng về cơ sở. Tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo của cấp trên, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành hữu quan; đồng thuận, đoàn kết phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: