Sign In

Hội nghị Sơ kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định

15/05/2020

Hội nghị Sơ kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Chiều ngày 14/05/2020, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020 do Đồng chí Nguyễn Minh Đức – Quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, các đồng chí Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện và thành phố và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cục THADS tỉnh Nam Định.
Kết quả công tác Thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:
- Về việc: Tổng số thụ lý: 4190 việc; Số việc đã ủy thác: 39 việc; Số việc phải thi hành: 4151  việc, trong đó có: 3583 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 86,32%) và 518 việc chưa có điều kiện giải quyết (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) (chiếm tỷ lệ 13,68%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 2405 việc, đạt tỷ lệ 67,12% (tăng 315 việc tương đương 15,07% so với cùng kỳ năm 2019). Số việc chuyển kỳ sau: 1746 việc (trừ số đã chuyển sổ theo rõi riêng).
- Về tiền: Tổng số tiền thụ lý là 1.470.926.121.000 đồng; Số tiền ủy thác: 4.338.876.000 đồng; Số tiền phải thi hành 1.466.587.245.000 đồng, kết quả xác minh, phân loại: 1.339.003.884.000 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 91,3%) và 98.574.840.000  đồng chưa có điều kiện giải quyết (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) (chiếm tỷ lệ 8,7%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 69.364.786.000  đồng, đạt tỷ 5,18% (tăng 41.159.461.000 đồng tương đương 145,93% so với cùng kỳ năm 2019).Số tiền chuyển kỳ sau: 1.397.222.459.000 đồng (trừ số đã chuyển sổ theo rõi riêng).


(Đồng chí Đinh Thanh Sơn - Phó Cục trưởng trinh bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác)
 
Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận, đồng thời thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá về những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 6 tháng đầu năm 2020 các cơ quan THADS tỉnh Nam Định chỉ đạt 5,18% về tiền là do: Chi cục THADS huyện Xuân Trường thụ lý giải quyết việc thi hành án giữa Công ty TNHH vận tải thương mại Tân Đại Dương và Ngân hàng Phát triển Việt Nam với số tiền phải thi hành án hơn 981 tỷ đồng; Chi cục THADS huyện Hải Hậu thụ lý một số việc theo đơn yêu cầu thi hành án với tổng số tiền hơn 100 tỷ đổng... Các ý kiến thảo luận tập trung nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, phối hợp xác minh tài sản, trong đính chính, giải thích, kiến nghị các bản án, quyết định của Tòa án, đặc biệt là khó khăn trong giải quyết các vụ việc tín dụng, ngân hàng, là loại việc có số phải thi hành án chiếm tỷ lệ cao về tiền. Bên cạnh đó cũng nêu những biện pháp khắc phục và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, thể hiện tinh thần quyết tâm cao trong việc thực hiện chỉ tiêu thi hành án được giao.
 

(Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Quyền Cục trưởng kết luận hội nghị)
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Đức – Quyền Cục trưởng đã ghi nhận, biểu dương những sự cố gắng của các tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác THADS 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời đồng chí chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nhất định trong 6 tháng qua và chỉ đạo một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2020 cụ thể: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế, tập trung cao vào việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm đạt tỷ lệ THADS xong trên 82% về việc, trên 40% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành án. Để đạt được điều đó đồng chí Quyền Cục trưởng yêu cầu:
- Chi cục THADS các huyện, thành phố cần bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; có kế hoạch tổ chức thi hành án cụ thể, phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của từng vụ việc trong những tháng tiếp theo; chỉ đạo quyết liệt Chấp hành viên việc tổ chức thi hành án trong các đợt thi hành án cao điểm; thường xuyên báo cáo về Cục những khó khăn, bất cập từ thực tiễn để được kịp thời hướng dẫn chỉ đạo giải quyết.
- Chú trọng công tác xác minh phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện, bảo đảm chính xác, kịp thời; tổ chức thi hành dứt điểm đối với các vụ việc có điều kiện thi hành. Hạn chế sai sót, bảo đảm tính khách quan trong công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc giao tài sản bán đấu giá thành.
- Thực hiện nghiêm Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2020 bảo đảm tiến độ theo Kế hoạch đã ban hành. Sau kiểm tra phải ban hành Kết luận kiểm tra; kịp thời chấn chỉnh, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm trong công tác THADS.
- Tiếp tục duy trì công tác phối hợp liên ngành; tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo THADS và sự phối hợp của các ngành Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát... để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ tạo sự công khai minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh cũng đã biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

 


 


Theo Văn Phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: