Sign In

Tân Kỳ đổi mới trong hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự

26/07/2018

Tân Kỳ đổi mới trong hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự
Sáng 25/7/2018, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Tân Kỳ tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; cho ý kiến chỉ đạo vụ việc khó khăn, phức tạp. Đồng chí Nguyễn Văn Hoa, Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì; tham gia cuộc họp ngoài các thành viên còn có đại diện Viện kiểm sát, Văn phòng Huyện ủy và Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng.
 
Ảnh 1: Lãnh đạo Chi cục THADS huyện báo cáo vụ việc phức tạp

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Tân Kỳ trong 6 tháng đầu năm đã được kiện toàn, ban hành chương trình hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo lĩnh vực và địa bàn, đổi mới trong hoạt động, bước đầu phát huy được vai trò, trách nhiệm của thành viên trong chỉ đạo phối hợp thi hành án. Ban đã tham mưu giúp Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến tích cực, rõ nét đối với lĩnh vực THADS, nhất là trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm đem lại kết quả tích cực trong tổ chức thi hành án, đạt tỉ lệ 86% về việc và 44% về tiền; một số vụ việc có giá trị lớn, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm như vụ ông Miều (Tân Hương), vụ ông Tân (Kỳ Tân). Bên cạnh đó, số án chuyển kỳ sau vẫn còn khá nhiều, án có điều kiện chiếm gần một nửa; tiến độ rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp trong thi hành án dân sự chưa được kịp thời; vai trò của các thành viên chưa được phát huy tối đa trong chỉ đạo phối hợp trên địa bàn xã, thị trấn.


Ảnh 2: Đ/c Nguyễn Văn Hoa, Trưởng ban chỉ đạo kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Hoa đã ghi nhận sự đổi mới tích cực của cơ quan thi hành án; thời gian còn lại của năm tuyệt đối không được chủ quan mà cần quyết liệt hơn nữa để hoàn thành 4 chỉ tiêu chủ yếu được giao. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo cần tập trung tham mưu lãnh đạo thực hiện tốt các kế hoạch triển khai Chỉ thị số 16-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, Kế hoạch 494/KH-UBND của UBND tỉnh về phát động tổ chức đợt cao điểm từ 01/8-31/12/2018; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan; duy trì nghiêm chế độ hoạt động; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên, kịp thời xử lý, giải quyết các đề nghị liên quan đến lĩnh vực mình quản lý; nắm, theo dõi, chỉ đạo phối hợp giải quyết tốt các vụ việc trên địa bàn xã, thị trấn được phân công phụ trách, góp phần nâng cao hiệu quả, kết quả thi hành án.
Đối với vụ việc phức tạp tại xã Nghĩa Dũng, trước khi cưỡng chế các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan cần vào cuộc tiếp tục giải thích, vận động, thuyết phục đương sự hiểu và tự nguyện chấp hành; giao cơ quan Thi hành án phối hợp Viện kiểm sát củng cố chặt chẽ hồ sơ, cơ quan Công an xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc cưỡng chế, chậm nhất nửa đầu tháng 8 phải thực hiện./. 

                                                                                                                                                                    Nguyễn Mai Long

Các tin đã đưa ngày: