Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý I năm 2023

11/10/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý I năm 2023
Sáng ngày 11/10/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý I/2023. Tại điểm cầu Cấp tỉnh có sự tham gia của đồng chí Phạm Quốc Nam – Cục trưởng, đồng chí Trần Công Hòa, đồng chí Vi Văn Nhung – Phó Cục trưởng; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, công chức Cục. Tại điểm cầu cấp huyện có sự tham gia của Lãnh đạo 21 Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố cùng toàn thể công chức đơn vị.
 

Ảnh toàn hội nghị
Sáng ngày 11/10/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý I/2023. Tại điểm cầu Cấp tỉnh có sự tham gia của đồng chí Phạm Quốc Nam – Cục trưởng, đồng chí Trần Công Hòa, đồng chí Vi Văn Nhung – Phó Cục trưởng; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, công chức Cục. Tại điểm cầu cấp huyện có sự tham gia của Lãnh đạo 21 Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố cùng toàn thể công chức đơn vị.
Năm 2022, mặc dù công tác THADS, theo dõi THAHC ở Nghệ An gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan và chủ quan, tuy nhiên với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp và sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động của cả hệ thống nên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, hoàn thành 09/09 nhóm chỉ tiêu được giao. Trong đó riêng chi tiêu về việc và tiền đạt và vượt chỉ tiêu (về việc: thi hành xong 15.059 việc/17.649 việc có ĐKTH, đạt 85,32% - vượt 3,32% chỉ tiêu được giao; về tiền: thi hành xong 535.217.555.000 đồng/1.117.866.172.000 đồng có ĐKTH, đạt 47,88% -vượt 7,28% chỉ tiêu được giao), so với cùng kỳ năm 2021, năm 2022 thi hành xong nhiều hơn 1.870 việc (tương đương 14%), và cao hơn 60.819.240.000 đồng (tương ứng 13%); 22/22 (gồm Cục THADS tỉnh và 21/21 đơn vị cấp huyện) hoàn thành 02 chỉ tiêu. Công tác theo dõi THAHC đạt 100%; Công tác kiện toàn bộ máy, tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra, tự kiểm tra, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, quản lý tài chính, tài sản được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nề nếp, hiệu quả

Ảnh đồng chí Trần Công Hòa trình bày báo cáo đánh giá thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022
 Tại Hội nghị, đại diện các Phòng chuyên môn và Chi cục THADS trực thuộc đã tham gia phát biểu các ý kiến thảo luận nêu các khó khăn, vướng mắc tại đơn vị đồng thời đề xuất các giải pháp để tháo gỡ nhằm đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023.

Ảnh đồng chí Phạm Quốc Nam – Cục trưởng phát biểu
Bế mạc Hội nghị đồng chí Phạm Quốc Nam – Cục trưởng nhấn mạnh các nội dung: Trong năm 2022, mặc dù vẫn chịu sự ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm, tuy nhiên thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” bên cạnh đó bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, tranh thủ tối đa sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp của các ngành liên quan; xác định đúng trọng tâm trọng điểm là tập trung giải quyết các vụ việc án kinh tế tham nhũng, án tín dụng ngân hàng, án lớn ảnh hưởng chỉ tiêu nhiệm vụ, án phức tạp kéo dài có đơn thư khiếu nại; lấy phương châm bám sát cơ sở, địa bàn, chấp hành viên, vụ việc cụ thể để tập trung chỉ đạo quyết liệt tổ chức thi hành án. Đặc biệt, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Chi cục THADS huyện, thành, thị xã, cá nhân các đồng chí Chi cục trưởng đã phát huy vai trò người đứng đầu đề ra chương trình kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ phù hợp, đôn đốc và kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đồng thời, các đồng chí Phó Chi cục trưởng, Chấp hành viên, cán bộ các đơn vị đã khắc phục khó khăn do yếu tố dịch Covid, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Đồng thời Đồng chí Cục trưởng cũng quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung nỗ lực triển khai thực hiện trong Quý I/2023 để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2023. Tập trung thực hiện 02 nhóm giải pháp cơ bản về quản lý điều hành và chuyên môn nghiệp vụ, trong đó: Tiếp tục tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp; sự phối hợp của các ngành để bảo đảm cho việc thực hiện kế hoạch tổ chức thi hành án được kịp thời, hiệu quả; Tăng cường hướng về cơ sở, phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách địa bàn, chỉ đạo thi hành án các vụ việc thi hành án có số tiền phải thi hành lớn, án trọng điểm, kinh tế, tham nhũng thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, các vụ việc thi hành liên quan đến tín dụng, Ngân hàng; Tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh những vi phạm, tồn tại trong các cơ quan THADS và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.......

Ảnh đồng chí Vi Văn Nhung, đại diện Công an phát biểu
Cũng tại Hội nghị lần này, Cục THADS tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An Quán triệt, triển khai kế hoạch xây dựng mô hình "Công, chính, liêm, minh - Yên bình đơn vị" Tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc. /.
                                                        Lê Thị Huyền Trang
                                                   Văn phòng Cục THADS Tỉnh Nghệ An

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: