Sign In

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.

05/01/2024

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.
Tham dự buổi làm việc, về phía Cục THADS tỉnh Nghệ An có đồng chí Phạm Quốc Nam – Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng, các đồng chí trong tập thể lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Sáng ngày 05/01/2024, Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự do đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS chủ trì đã có buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi làm việc, về phía Cục THADS tỉnh Nghệ An có đồng chí Phạm Quốc Nam – Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng, các đồng chí trong tập thể lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 Đồng chí Phạm Quốc Nam – Cục trưởng THADS Nghệ An báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023, quý I/2024, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024 của đơn vị. Trong năm công tác 2023, mặc dù trong điều kiện khách quan có nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác THADS nhưng các cơ quan THADS hai cấp ở Nghệ An đã tập trung triển khai nhiệm vụ công tác kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, bài bản bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp; tranh thủ tối đa sự quan tâm của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và  cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp của các ngành liên quan; xác định đúng trọng tâm, trọng điểm tập trung giải quyết các vụ việc án kinh tế tham nhũng, án tín dụng ngân hàng, án lớn ảnh hưởng chỉ tiêu nhiệm vụ, án phức tạp kéo dài để chỉ đạo Chấp hành viên quyết liệt tổ chức thi hành. Nhờ vậy, kết quả THADS và theo dõi THAHC toàn tỉnh đã đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao (đạt 85,8% về việc, 49,68% về tiền, so với chỉ tiêu được giao vượt 3% về việc và 2,68% về tiền), theo dõi THAHC đạt 100 %. Công tác kiện toàn bộ máy, tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra, tự kiểm tra, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, quản lý tài chính, tài sản được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nề nếp, hiệu quả góp phần vào kết quả THADS chung của ngành và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, ngay từ đầu Quý I/2024, Cục THADS tỉnh Nghệ An đã kịp thời triển khai đồng bộ trên các mặt công tác, trong đó nổi bật là tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2024 toàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023; tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác THADS, HC năm 2023; kịp thời ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024 cho các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Nghệ An; ban hành Kế hoạch công tác năm 2024; hoàn thành phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của 21/21 đơn vị cấp huyện, 05 phòng chuyên môn, quán triệt kịp thời trong toàn ngành Quy định 132 – QĐ/TW này 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án… Vì vậy, kết quả công tác THADS 03 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong đó riêng tổ chức thi hành án đã thi hành xong 4.004 việc/156.099.245.000 đồng (so với cùng kỳ năm 2023 tăng 0.08% về việc, tăng 0,94% về tiền).
Cũng tại buổi làm việc này, đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Lãnh đạo các Chi cục THADS các huyện, thành, thị đã báo cáo với đoàn công tác của Tổng cục THADS một số vướng mắc, khó khăn về công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn... đồng thời nêu lên một số kiến nghị, đề xuất với Tổng cục THADS liên quan đến nội dung hoàn thiện thể chế pháp luật THADS, biên chế, cơ sở vật chất...
Phát biểu kết luận đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Lãnh đạo Cục, Chi cục THADS và toàn thể công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An đối với công tác THADS, THAHC trong những năm vừa qua (từ 2019 -2023 đều được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đó 03 năm được tặng Cờ Thi đua Ngành Tư pháp, 02 năm được tặng Cờ thi đua Chính phủ).  Đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của địa phương. Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đạt hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2024, đồng chí Phó Tổng cục Tổng cục THADS trưởng yêu cầu các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: Nhận diện, dự báo tình hình nhiệm vụ năm 2024 trên cơ sở đó bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được Tổng cục THADS giao để tổ chức thực hiện có hiệu quả; Làm tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và công tác phối hợp trong THADS; rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy kịp thời, đầy đủ; tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đúng tiến độ, chủ động đề xuất các dự án đưa vào đầu tư công giai đoạn 2026-2030…Quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 132 – QĐ/TW này 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các chỉ đạo của Ngành, địa phương liên quan đến công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động THADS.
Thay mặt tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động của các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An, đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS trong thời gian qua đối với THADS Nghệ An và mong muốn thời gian tới tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hơn nữa cho ngành THADS tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao góp phần vào kết quả chung của ngành và địa phương.
                                                                                        Phan Thị Nhung
                                                                    Văn Phòng Cục THADS tỉnh Nghệ An

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: