Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024.

19/01/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024.
Ngày 19 tháng 01  năm 2024, cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công đoàn Cục tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024.
Ngày 19 tháng 01  năm 2024, cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công đoàn Cục tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024.
 
Ảnh toàn thể Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị về phía Công đoàn viên chức tỉnh có đồng chí Đào Thị Thanh Mai – Phó Chủ tịch; về phía cơ quan, công đoàn Cục THADS có đồng chí Phạm Quốc Nam – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, đồng chí Vi Văn Nhung – Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng, đồng chí Trần Công Hòa – Phó Cục trưởng và toàn thể công chức, người lao động Cục THADS tỉnh.
 
Chủ trì Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024
Hội nghị đã được nghe đại diện Lãnh đạo Cục, Ban chấp hành Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân….thông qua các dự thảo báo cáo năm 2023: Báo cáo kết quả chuyên môn, báo cáo tổng kết phong trào thi đua, báo cáo công khai tài chính, báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các dự thảo báo cáo và các quy chế quản lý điều hành nội bộ.  Năm 2023, Cục THADS tỉnh đã triển khai, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, luôn bám sát kế hoạch công tác thi hành án dân sự, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra.
Công đoàn cơ sở luôn đảm bảo chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công chức và người lao động, chú trọng phối hợp với cơ quan tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa động viên đoàn viên công đoàn và tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn tham gia đầy đủ các phong trào, hoạt động xã hội.
Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tích cực, sôi nổi của đoàn viên các tổ công đoàn cơ quan. Các ý kiến đã thảo luận về các tồn tại, hạn chế trong năm 2023 từ đó đưa ra giải pháp hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu được giao, nâng cao điều kiện làm việc, đời sống của cán bộ, công chức và người lao động cũng như đề ra phương hướng hoạt động của cơ quan và Công đoàn trong năm 2024.

Đ/c Đào Thị Thanh Mai- Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu
Tại Hội nghị đồng chí Đào Thị Thanh Mai – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An, Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, công tác tổ chức Hội nghị CBCC, người lao động năm 2024 của cơ quan Cục THADS tỉnh, đồng ý với các nội dung dự thảo báo cáo và các ý kiến tham gia đóng góp trong Hội nghị. Đánh giá cao những kết quả toàn diện của Công đoàn cơ quan Cục THADS tỉnh đã đạt được trong năm 2023; đề cao tính dân chủ, công khai, khách quan trong Hội nghị. Đồng chí Đào Thị Thanh Mai nhấn mạnh Công đoàn cơ quan trong thời gian tới cần kế thừa những kết quả đạt được, đẩy mạnh các phong trào thi đua đồng thời phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực sự là trung tâm đoàn kết, tổ ấm của CBCC, người lao động; phấn đấu xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa, đưa Ngành Thi hành án dân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024.
Trên cơ sở ý kiến đóng góp của công đoàn viên và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An, đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng, ghi nhận và tiếp thu lĩnh hội các ý kiến của Hội nghị để hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo và các quy chế. Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trên một số mặt công tác, nhất trí với những giải pháp đã được nêu ra tại các báo cáo được trình bày tại Hội nghị đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong năm 2024.
 

Các cá nhân, tập thể được khen thưởng tại Hội nghị
 
Hội nghị  đã tiến hành trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.
 
Ký giao ước thi đua năm 2023
Cũng  tại Hội nghị, đại diện cơ quan đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy Cục trưởng và đại diện BCH Công đoàn Cục đồng chí Vi Văn Nhung, Chủ tịch Công đoàn Cục đã tiến hành ký Giao ước thi đua năm 2024 giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Cục.
                                               Phan Thị Nhung
                                     Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: