Sign In

Công tác thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực

18/07/2017

  Ngày 10 và 14/7/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2017 tại ba Cụm (Cụm đường 1, Cụm đường 7 và Cụm đường 48) nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác THADS 9 tháng đầu năm, tổng kết phong trào thi đua cao điểm (đợt 1) và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017; tham dự có Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng chuyên môn, Chi cục trưởng và đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng Ban chỉ đạo THADS các huyện nơi đăng cai hội nghị.
 
 
Qua báo cáo cho thấy, công tác THADS trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An có những chuyển biến tích cực: đã thi hành xong 9.051 việc (đạt 77%) và 164 tỷ đồng (đạt 30%); so với cùng kỳ 2016, cao hơn 1.216 việc (5%) và 82 tỷ đồng (13%), trong đó, đợt thi đua cao điểm đã đóng góp 56% về việc và 64% về tiền thi hành xong; riêng kết quả thi hành về tiền trong các vụ án liên quan đến tín dụng, ngân hàng đã đạt tỉ lệ 23% về tiền. So với chỉ tiêu được giao cả năm đã vượt 5% về việc, về tiền còn thiếu 4%; 16 đơn vị đạt chỉ tiêu thi hành xong về việc, 11 đơn vị đạt chỉ tiêu thi hành xong về tiền, 03 đơn vị đã giảm được số tiền có điều kiện chuyển sang kỳ sau. Tuy nhiên, khó khăn nhất trong ba tháng cuối năm đó là làm giảm số việc, tiền có điều kiện chuyển kỳ sau, đến hết 9 tháng địa phương còn tăng 64% về việc và 34% về tiền so với số việc, tiền năm trước chuyển sang. 
Hội nghị đã dành thời gian để tập trung thảo luận kết quả và dự báo khả năng hoàn thành chỉ tiêu từng đơn vị; trao đổi giải đáp những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, khả thi cần tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm.
   
Đồng chí Đặng Xuân Quang - PCT UBND, Trưởng BCĐ THADS huyện Anh Sơn,
Đồng chí Phan Văn Bình - PCT UBND huyện Nghĩa Đàn phát biểu.
Đại diện Lãnh đạo UBND kiêm Trưởng Ban chỉ đạo THADS các huyện tham dự đánh giá cao chất lượng hội nghị giao ban giúp cho các đơn vị có điều kiện giao lưu, học hỏi, thi đua lẫn nhau; đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong công tác 9 tháng đầu năm của ngành THADS; về sự quan tâm, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành cấp huyện và những kinh nghiệm hay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đối với công tác THADS trên địa bàn.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Hoàng Thị Thu Trang xác định phải tập trung mọi nguồn lực, mọi giải pháp trong ba tháng cuối năm để thực hiện hoàn thành 12 chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đặc biệt là bốn chỉ tiêu chủ yếu (thi hành xong 72% về việc, 34% về tiền, giảm 9% số việc và 8% số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau). Trong đó đồng chí nhấn mạnh ưu tiên tập trung các nhiệm vụ, giải pháp: (i) Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS theo Kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy và UBND tỉnh; (ii) Tích cực, mạnh dạn tham mưu thu hút sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền vào chỉ đạo giải quyết các vụ án lớn, phức tạp; (iii) Tập trung phối hợp, đôn đốc các tổ chức bán đấu giá tìm khách hàng mua tài sản; giải quyết dứt điểm các vụ việc xử lý tang vật, hoàn trả tiền, tài sản; thực hiện triệt để việc miễn, giảm đối với trường hợp đủ điều kiện; (iv) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ, kết quả thi hành án từng Chấp hành viên và từng vụ việc; thực hiện chế độ báo cáo nhanh kết quả hàng tuần để kịp thời chỉ đạo; (v) Tiếp tục mở đợt thi đua nước rút về đích sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS./.                                                                                                                                                                                                    Nguyễn Đức Tình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: