Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn

10/07/2019


Trong ba ngày 05, 08 và 09/7/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị giao ban Quý III/2019 tại ba Cụm (Cụm đường 1 tại huyện Quỳnh Lưu, Cụm đường 7 tại huyện Thanh Chương và Cụm đường 48 tại huyện Quỳ Châu) nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác Thi hành án dân sự, hành chính 9 tháng, tổng kết phong trào thi đua cao điểm (đợt 1) và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; tham dự có Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng chuyên môn, Chi cục trưởng, cán bộ công chức và đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện nơi đăng cai Hội nghị.

 Các đại biểu tham dự tại 3 Hội nghị
 
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, huyện, cấp ủy, chính quyền cấp huyện, sự quan tâm phối hợp của các ngành chức năng; sự đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh… công tác thi hành án dân sự, hành chính tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự; công tác phối hợp với các cấp, các ngành có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng ngành, tổ chức, bộ máy tiếp tục được củng cố, kiện toàn.
Mặc dù trong điều kiện số thụ lý tăng cao cả về việc, về tiền (tăng 1.684 việc/423 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018), nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ từ Cục đến Chi cục, các chỉ tiêu nghiệp vụ tiếp tục đạt theo kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh đã thi hành xong 10.286 việc (đạt 74%) và 239.971.554.000 đồng (đạt 25%), so với cùng kỳ 2018 tăng 540 việc và tăng 102.587.155.000 đồng, trong đó, đợt thi đua cao điểm đã đóng góp 38% về việc và 38,3% về tiền thi hành xong; riêng kết quả thi hành về tiền trong các vụ án liên quan đến tín dụng, ngân hàng đã đạt tỉ lệ 22,7% về tiền. So với chỉ tiêu được giao cả năm đã vượt 0,5% về việc; có nhiều đơn vị đã đạt được 2/2 chỉ tiêu cơ bản được giao. Trong đó, đã kịp thời báo cáo, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xử lý được một số vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài...
Tuy nhiên, theo báo cáo của nhiều đơn vị thì trong 3 tháng cuối năm dự báo số lượng án thụ lý sẽ còn tăng cao cả về việc và tiền; một số đơn vị thuộc miền núi cao những tháng cuối năm thời tiết mưa nhiều sẽ không thuận lợi trong giao thông, đi lại gặp nhiều khó khăn, hạn chế đến việc tiếp cận cơ sở, bám địa bàn của cán bộ, Chấp hành viên, vì vậy công tác thi hành án dân sự, hành chính sẽ hết sức khó khăn, ảnh hưởng đến công tác thi hành án dân sự giao. Vì vậy, toàn tỉnh sẽ phải hết sức nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao năm 2019.
Hội nghị đã dành thời gian để tập trung thảo luận kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu của từng đơn vị; Hội nghị cũng đã trao đổi, giải đáp những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, khả thi cần tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm.


 
Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
huyện Thanh Chương và Quỳnh Lưu phát biểu tại Hội nghị
 
Đại diện Lãnh đạo UBND huyện, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện tham dự đã đánh giá cao kết quả Hội nghị giao ban, qua đó giúp cho các đơn vị có điều kiện giao lưu, học hỏi, thi đua lẫn nhau; nhất là thấy được những chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác 9 tháng đầu năm của Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An; tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc phối hợp của các cơ quan, ban, ngành cấp huyện và cấp ủy chính quyền cơ sở đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn trong thời gian tới.
 
 Đ/c Phạm Quốc Nam, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nghệ An
phát biểu kết luận tại các Hội nghị
 
Trên cơ sở kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham gia Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Nam , Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh kết luận và yêu cầu các cụm, các đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức trong những tháng cuối năm cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền cấp huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn; Tập trung cao độ cho hoạt động tổ chức Thi hành án dân sự, hành chính đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là 2 chỉ tiêu cơ bản: đạt trên 73,5% về việc, trên 33% về tiền; Tham mưu chỉ đạo, xử lý, giải quyết dứt một số vụ việc thi hành án dân sự nổi cộm, phức tạp, kéo dài. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, nhất là thực hiện có hiệu quả phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thi hành án dân sự, nhất là việc xác minh, phân loại, kê biên, thẩm định, đấu giá tài sản…
 
                                                Lê Thị Huyền Trang, Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: