Sign In

Cục THADS tỉnh Nghệ An tham gia Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS

27/05/2019

Cục THADS tỉnh Nghệ An tham gia Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS
Cục THADS tỉnh Nghệ An tham gia Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS
 

 
Thực hiện Quyết định số 838/QĐ-BTP ngày 05/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến về kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự và chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, sáng ngày 24/5/2019, Cục THADS tỉnh Nghệ An đã tham gia Hội nghị trực tuyến về kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP.
 
 
Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Cục, Lãnh đạo các Phòng và tương đương thuộc Cục, Trưởng các đoàn thể cơ quan Cục, toàn thể công chức kế toán Cục, công chức Phòng Tổ chức cán bộ, Chi cục trưởng và các công chức Kế toán của các Chi cục THADS cấp huyện trực thuộc.
Hội nghị đã nghe các báo cáo về kết quả qua 05 năm thực hiện Chỉ thị, nghe các báo cáo chuyên đề và thảo luận nội dung báo cáo. Trong 05 năm qua công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự đã đạt được những kết quả tích cực: Ngành THADS đã nghiêm túc phổ biến, quán triệt và triển khai thực nghiêm túc Chỉ thị 01/CT-BTP và các văn bản pháp luật liên quan; đã tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản pháp luật về công tác thi hành án dân sự, công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo…; công tác THADS được quan tâm, kết quả THADS liên tục năm sau cao hơn năm trước một cách ổn định và bền vững; nhiều hoạt động THADS được công khai trên Cổng thông tin điện tử để nhân dân tham gia giám sát; công tác tổ chức cán bộ thực hiện công khai, quy trình, thủ tục tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức được thực hiện nghiêm túc; công tác tài chính, kế toán và đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện bảo đảm theo quy định; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được thực hiện chặt chẽ và đi vào nề nếp… Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì trong quá trình thực hiện Chỉ thị còn có những khó khăn, vướng mắc cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân… Từ đó, đưa ra các giải pháp phòng ngừa phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống THADS.
Tin tưởng rằng sau Hội nghị này, toàn thể cán bộ, công chức Hệ thống các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng và Nhà nước, cũng như của Bộ Tư pháp và Hệ thống THADS liên quan đến công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng nói chung và trong thi hành án dân sự nói riêng. Qua đó, thực hiện tốt công tác phòng, chống tiêu cực tham nhũng trong các cơ quan THADS, góp phần xây dựng Ngành THADS tỉnh phát triển ngày càng bền vững, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, Nhà nước và công dân.
 
                                                                                              Nguyễn Thị Tuyết - Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: