Sign In

Cục THADS tỉnh Nghệ An tổ chức họp rút kinh nghiệm về việc giải quyết khiếu nại trong vụ Nguyễn Thị Tuyết - Nguyễn Mạnh Cường

27/03/2019

Cục THADS tỉnh Nghệ An tổ chức họp rút kinh nghiệm về việc giải quyết khiếu nại trong vụ Nguyễn Thị Tuyết - Nguyễn Mạnh Cường
Cục THADS tỉnh Nghệ An tổ chức họp rút kinh nghiệm về việc giải quyết khiếu nại trong vụ Nguyễn Thị Tuyết - Nguyễn Mạnh Cường ở Chi cục THADS huyện Đô Lương theo Kết luận của Thanh tra Bộ Tư pháp
 
 
Thực hiện Kết luận số 01/KL-TTR ngày 18/02/2019 của Thanh tra Bộ Tư pháp về Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với Cục THADS tỉnh Nghệ An, Chi cục THADS huyện Đô Lương và Công văn số 286/CTHADS-NV ngày 04/3/2019 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nghệ An về việc chỉ đạo thực hiện Kết luận Thanh tra nêu trên. Ngày 22/3/2019, Cục THADS tỉnh Nghệ An tổ chức họp rút kinh nghiệm trong việc giải quyết khiếu nại của người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ Nguyễn Thị Tuyết ở Đô Lương (gồm khiếu nại của ông Nguyễn Mạnh Cường, bà Nguyễn Thị Tuyết và bà Nguyễn Thị Lợi).
 
Qua vụ việc, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đô Lương đã nghiêm túc tiếp thu, rút ra những bài học, kinh nghiệm quý báu trong công tác tổ chức thi hành án dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm bảo đảm khách quan, đúng quy định của pháp luật, bảo vệ được quyền, lợi ích chính đáng của công dân, tránh phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài.
                                                                  
                                                                                                           Phan Thị Nhung
                                                                                           Thẩm tra viên Phòng KT, GQKN, TC
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: