Sign In

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020, gắn với chuyên đề “tự soi, tự sửa”.

20/01/2020

Thực hiện Hướng dẫn số 180 HD/ĐU ngày 20/12/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, Kế hoạch số 262-KH/ĐU ngày 14/01/2020 của Đảng ủy Cục THADS tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2020, sáng ngày 20/01/2020, Đảng bộ Cục THADS tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020, gắn với chuyên đề “tự soi, tự sửa”.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Việt, đồng chí Nguyễn Hoài An, Phó Cục trưởng cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức Cục THADS tỉnh.
 
 
Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng quán triệt Chuyên đề “tự soi, tự sửa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Với mục đích để mỗi đảng viên tự soi xét lại mình: Thấy gì tốt tiếp tục phát huy, những gì khiếm khuyết thì “tự điều chỉnh” khắc phục, điểm gì chưa tốt thậm chí là xấu thì tìm cách “tự gội rửa”. Một đảng viên “tự soi, tự sửa” ắt sẽ làm cho cá nhân đảng viên trưởng thành, tốt lên; cả hàng triệu đảng viên cùng “tự soi, tự sửa” thì chắc chắn trong Đảng sẽ có hàng triệu đảng viên tốt, nhiều chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, làm nền tảng vững chắc giúp Đảng giữ vững và phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo.
 
 
Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Hồng Trung, Báo cáo viên của Đảng ủy quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các nội dung trên được báo cáo viên phân tích, lấy dẫn chứng cụ thể về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác; những quan điểm, tư tưởng, việc làm của Bác vì dân, lo cho dân; đồng thời, trình bày chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.
Thông qua Hội nghị đã tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; góp phần tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp.
 
 
Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Phạm Quốc Nam đã quán triệt Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 03/01/2020 của Bộ Tư pháp, Công văn số 65/TCTHADS-VP ngày 09/01/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự và Công văn số 36/CTHADS-VP ngày 10/01/2020 của Cục THADS tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức người lao động trong đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo việc đón Tết an toàn, tiết kiệm, lành mạnh.

                                                            Phan Thị Nhung - Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: