Sign In

Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

08/05/2017

Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Chiều 8/5, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 “về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa cho gần 100 cán bộ, đảng viên, công chức đến từ Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự.
Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã truyền đạt chuyên đề xuyên suốt toàn khóa và chuyên đề năm 2017 gắn với những ví dụ minh họa trong thực tiễn giúp đại biểu nhận thức đầy đủ, có hệ thống những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và quan điểm của Người về các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với 27 biểu hiện được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Từ đó, đồng chí chỉ ra 5 nhóm nhiệm vụ mà cấp ủy, lãnh đạo Cục, Chi cục Thi hành án dân sự cần phải tập trung triển khai thực hiện để bảo đảm Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thực sự đạt chất lượng, hiệu quả.
Tiếp thu nội dung chuyên đề, đồng chí Hoàng Thị Thu Trang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đề nghị ngay sau hội nghị, Chi ủy Chi bộ trực thuộc, Phòng chuyên môn, Chi cục Thi hành án dân sự lựa chọn từng vấn đề cụ thể của chuyên đề đã được học để đưa vào nghiên cứu, trao đổi tại các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng; ký cam kết học tập làm theo gắn với việc thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa các hạn chế, tồn tại sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đăng ký, xây dựng các gương tập thể, cá nhân điển hình; đặc biệt, mối người cần phải nâng cao ý thức tự giác, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia xây dựng ngành, cơ quan vững mạnh, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương...
 
                                                                                                                                 Đức Tình

Các tin đã đưa ngày: