Sign In

Đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã được bình chọn, tôn vinh là một trong 50 Gương sáng Pháp luật 2021 (03/11/2021)

Pháp luật hiện diện trong mỗi con người, mỗi hành động trong đời sống xã hội. Chấp hành pháp luật không chỉ là nghĩa vụ mà còn là hình ảnh cao đẹp của mỗi người dân.
Với mong muốn lan tỏa những hình ảnh cao đẹp đó, ngày 9/3/2021 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phê duyệt Đề án số 243/QĐ-BTP và giao cho Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Chương trình bình chọn, tôn vinh Gương sáng Pháp luật, nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, những tấm gương anh dũng, đức hy sinh của công dân, cán bộ, công chức trong việc xây dựng, tổ chức và thi hành pháp luật.

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS (15/07/2021)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021).

Cán bộ, công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An ủng hộ quỹ Phòng chống dịch Covid-19 (03/06/2021)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, sáng ngày 03/6/2021, sau lễ chào cờ đầu tháng,Đảng uỷ, Lãnh đao Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ Anđã tổ chức Lễ phát động ủng hộ Qũy phòng,chống dịch Covid-19 năm 2021.Tham gia lễ phát động có sự tham gia của BCH Đảng bộ, Lãnh đạo Cục và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Cục THADS tỉnh Nghệ An.
 

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng” (31/05/2021)

Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác thi hành án dân sự theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.
 

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự (31/05/2021)

Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, công tác thi hành án dân sự (THADS) được đánh giá đạt chỉ số 79,1%, tăng 16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ 2016. Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác THADS theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành phố.
 

Về việc ban hành quy trình tôt chức thi hành án trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự (13/03/2017)

Quyết định số 273/QĐ-TCTHADS ngày 22 tháng 2 năm 2017 Về việc ban hành quy trình tôt chức thi hành án trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự
Các tin đã đưa ngày: