Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình với cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

14/09/2015

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình với cuộc thi
      Thực hiện Quyết định số 2157/QĐ-BTP ngày 22/9/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
      Cục THADS tỉnh Ninh Bình đã triển khai và phát động toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong Ngành hưởng ứng và tham gia dự thi với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả. Sau gần 08 tháng triển khai đã nhận được hơn 80 bài dự thi của cán bộ, công chức gửi về Ban chỉ đạo cuộc thi. Qua kiểm tra và chấm sơ khảo đã chọn được 05 bài dự thi có chất lượng, tâm huyết thể hiện sự nghiên cứu tìm hiểu sâu sắc về Ban tổ chức cuộc thi của tỉnh.
      Ngày 11/9/2015, Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã trao giải khuyến khích cho đ/c Mầu Xuân Vang, Phó Cục trưởng, giải nhì cho đ/c Hoàng Thị Như Lan, thư ký Cục, theo Ban tổ chức cuộc thi Bài dự thi của đ/c Hoàng Thị Như Lan còn được lựa chọn gửi đi dự thi cấp Quốc gia.


                                          
                       Đ/c Hoàng Thị Như Lan - Thư ký thi hành án Cục THADS tỉnh Ninh Bình nhận giải thưởng


      Đây không chỉ là sự ghi nhận về việc chấp hành chủ trương của Nhà nước và địa phương mà còn là sự ghi nhận và đánh giá về sự hiểu biết của cán bộ, công chức Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình đối với một đạo luật gốc của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
                                                                            
 

Tác giả ảnh: (Ảnh: Phòng Phổ biến GDPL, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình)

Các tin đã đưa ngày: