Sign In

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự , theo dõi án hành chính 09 tháng năm 2023

04/07/2023

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự , theo dõi án hành chính 09 tháng năm 2023
Sáng 04/7/2023, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thi hành án dân tỉnh đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 09 tháng năm 2023. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và các đồng chí Chi cục trưởng các chi cục THADS trực thuộc.
Mở đầu hội nghị, đồng chí phó Cục trưởng, phụ trách cục  thông tin quán triệt nội dung Hội nghị giao ban quý III năm 2023  của Tổng cục Thi hành án dân sự để lãnh đạo các phòng chuyên môn, chi cục trưởng các chi cục nắm rõ và có trách nhiệm thông tin quán triệt lại cho đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị mình để nắm rõ tinh thần, cũng như quan điểm chỉ đạo để thực hiện từng nội dung tại cơ quan, đơn vị, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tác phong, lề lối làm việc, kỷ cương, kỷ luật đối với công chức THADS.
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó cục trưởng phụ trách cục thông báo kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) 9 tháng năm 2023. Tổng số thu lý 4.623 việc với số tiền 1.159,3 tỷ đồng. Toàn cục THADS tỉnh Nin hBinhf đã thi hnahf xong 2344 việc trên 2513 việc có điều kinej thi hành đạt tỷ lệ 66,72 %; Về giá trị đã thi hành xong 283,6 tỷ đồng trên 674,6 tỷ đồng có điều kiện thi hành đạt tỷ lẹ 42,04 % về tiền.


          
Tại Hội nghị đồng chí phó cục trưởng phụ trách cục đã công bố Quyêt định bổ nhiệm chức danh Chánh văn phòng đối với đồng chí Mai Văn Hoan và phụ trách phòng Tổ chức đối với đồng chí Trương Thị Hoa
 
Phát biểu tại Hội nghị đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn, chi cục trưởng đã báo cáo về tình hình thực hiện các lĩnh vực công tác thi hành án tại địa bàn, phân tích những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Đồng thời có lẵng hoa tươi thắm gửi tặng các đồng chí mới được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo. 

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Tuấn đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chấp hành viên và công chức trong hệ thống THADS tỉnh Ninh Bình. Đặc biệt khen ngợi biểu dương đối với các chi cục đạt tỷ lệ cao Chi cục THADS thành phố Ninh Bình, Chi cục THADS huyện Nho Quan, Chi cục THADS huyện Kim Sơn. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị có tỷ lệ thi hành thấp như Chi cục THADS huyện Yên Khanh, chi cục THADS huyện Gia Viễn phải chủ động rà soát, phân loại án, ưu tiên những loại việc có điều kiện thi hành, tập trung cao độ để thực hiện cho xong những vụ án tín dụng ngân hàng.


Theo Văn phòng cục

Các tin đã đưa ngày: