Sign In

Thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh

03/03/2016

       Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; chỉ đạo giải quyết một số vụ việc thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
Các tin đã đưa ngày: