Sign In

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2015

03/07/2015

1. Thời gian: 8h00' ngày 13/7/2015 (sáng thứ 2)

2. Địa điểm: Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh

3. Thành Phần: Như Thư mời

4. Tài liệu: Đã gửi vào Hộp thư điện tử theo thành phần mời

5. Chương trình Hội nghị:
Thời gian Nội dung Người thực hiện
13h50 - 14h00 Tuyên bố lý do; chương trình hội nghị. Đ/c Trần Thanh Hải, Trưởng phòng TCCB
14h00 - 14h15 Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự 9 tháng; kết quả đợt 1 thi hành án dân sự cao điểm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015. Đ/c Trần Văn Hiếu, Phó Cục trưởng
14h15 - 14h30 - Phát biểu chỉ đạo Hội nghị;
- Triển khai một số nội dung tại công văn số 2134/TCTHADS-VP ngày 30/6/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ THADS những tháng cuối năm 2015.
 - Gợi ý một số nội dung công tác trọng tâm cần thảo luận
Đ/c Nguyễn Thị Cúc, Cục trưởng
14h30 - 15h20 Phát biểu thảo luận của các đơn vị:
+ Góp ý vào dự thảo báo cáo sơ kết 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối 2015.
+ Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 9 tháng năm 2015 của đơn vị.
+ Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác 3 tháng cuối năm 2015 để đạt chỉ tiêu được giao.
 
- 04 Phòng Chuyên môn;
- 7 Chi cục THADS huyện, TP
15h20 - 15h30 Giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố; Lãnh đạo Cục  và các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh
15h30 –
16h00
- Báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi đua, khen thưởng đợt 1.
- Công bố và trao quyết định của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.
Đ/c Trần Thanh Hải, Trưởng phòng TCCB
16h30 - 17h00 Giải trình và kết luận hội nghị. Đ/c Nguyễn Thị Cúc, Cục trưởng
Các tin đã đưa ngày: