Sign In

Thông báo kết luận của Tổng cục trưởng

22/03/2016

Thông báo kết luận của Tổng Cục trưởng tại buổi làm việc của Lãnh đạo Tổng cục với 26 tỉnh, thành phố có lượng án lớn hoặc còn những tồn tại, hạn chế.
Các tin đã đưa ngày: