Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Thông tư Liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC và Quy chế số 321/2016/ QCLN-CCTHADS-CA-TAND-VKSND

30/11/2017

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Thông tư Liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC và Quy chế số 321/2016/ QCLN-CCTHADS-CA-TAND-VKSND
      Thực hiện Thông tư Liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/5/2016 và Quy chế số 321/2016/ QCLN-CCTHADS-CA-TAND-VKSND ngày 19/4/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự, Công an, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. 
       Vào lúc 14 giờ ngày 22 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Thông tư Liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/5/2016 và Quy chế số 321/2016/ QCLN-CCTHADS-CA-TAND-VKSND ngày 19/4/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự, Công an, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và một số nội dung có liên quan.
 
Toàn thể hội nghị
 

        Đại diện Chi cục THADS Tp. Phan Rang – Tháp Chàm thông qua một số nội dung sau:
       - Chi cục THADS Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đã thống kê, tổng kết số liệu, tóm tắt tình hình triển khai, quán triệt và kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 06 và Quy chế số 321 nêu trên tại địa phương. Báo cáo cũng nêu bật được kết quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương cũng như có đề xuất phương hướng thực hiện, kiến nghị giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả trong công tác phối kết hợp thực hiện trong thời gian tới;
        - Thống nhất hướng xử để giải quyết dứt điểm các tang tài vật tồn kho theo quy định pháp luật;
       - Nêu tóm tắt vụ việc bà Phạm Thùy Nhung và ông Nguyễn Đình Thảo để các thành phần cuộc họp có hướng xử lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho công dân theo quy định pháp luật. 
      Trên cơ sở đó, các đại biểu của Toàn án, Viện Kiểm sát, Công an tham gia phát biểu, góp ý về các nội dung nêu trên. Chi cục THADS Tp. Phan Rang – Tháp Chàm tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại diện các cơ quan ban ngành và hội nghị đã thông qua kết luận như sau:
      - Thống nhất với nội dung đã nêu trong văn bản báo cáo đã soạn thảo của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; bổ sung các ý kiến của đại diện các cơ quan đã nêu vào nội dung báo cáo để hoàn thiện báo cáo;
      - Đối với nội dung rà soát tang tài vật tồn kho tại Chi cục THADS Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, các cơ quan sẽ cùng rà soát, đối chiếu số liệu để có hướng xử lý sau;
     - Đối với vụ việc nuôi con chung của bà Phạm Thùy Nhung và ông Nguyễn Đình Thảo, đại diện các cơ quan chưa có ý kiến thống nhất để giải quyết dứt điểm vụ việc. Vì vậy, các đại diện các cơ quan đề nghị Chi cục THADS Tp. Phan Rang – Tháp Chàm./.
                                                                                                               
  ĐỨC TRỌNG                             
                                                                                     CHI CỤC THADS TP PHAN RANG- THÁP CHÀM

Các tin đã đưa ngày: