Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh năm 2020

27/02/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh năm 2020
       Thực hiện Quyết định số 95/2018/QĐ-UBND ngày 21/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng; Thông báo số 09/TB-UBND ngày 11/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông báo Trưởng, Phó Khối thi đua tỉnh năm 2020 và Kế hoạch số 01/KH-TĐKT ngày 21/02/2020 của Khối thi đua Nội chính tỉnh. Sáng ngày 27/02/2020, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận (Đơn vị Trưởng khối thi đua) tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh năm 2020.
      Tham dự Hội nghị có: đồng chí Trần Văn Hiếu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đồng chí Lê Quang Cảnh-Chánh Thanh tra tỉnh, thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh theo dõi Khối. Lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Khối thi đua: Ban Nội chính tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Trại giam Sông Cái - Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; cán bộ, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị và lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự.
 
Toàn thể hội nghị
 
      Qua một buổi làm việc hết sức khẩn trương, trách nhiệm và hiệu quả, hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao với các Dự thảo: Quy chế hoạt động của Khối, Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, Bản ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh và các nội dung tổ chức các hoạt động của Khối trong năm 2020.
 
 
 
 
 
Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua nội chính đã ký kết giao ước thi đua
 
      Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua nội chính đã ký kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phát động năm thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII năm 2020.
Đồng chí Trần Văn Hiếu, Trưởng khối, phát biểu
 
      Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiếu thay mặt đơn vị Khối trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua nội chính tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình, trong đó cần nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững kỷ cương, nề nếp; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong công tác chuyên môn; phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.
 
    Phòng Tổ chức cán bộ     
Cục THADS tỉnh Ninh Thuận

Các tin đã đưa ngày: