Sign In

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH NĂM 2021

24/12/2020

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC  THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH NĂM 2021
      Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2020 Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021.
       Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên-Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Ninh Thuận; đại diện các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh; Phóng viên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh dự đưa tin. Thành phần triệu tập gồm lãnh đạo Cục, Trưởng, phó các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục THADS huyện, thành phố; Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán nghiệp vụ, kế toán ngân sách các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh.  Đ/c Trần Văn Hiếu- Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
     Tại hội nghị Đ/c Ngô Thị Khoa- Phó Cục trưởng THADS tỉnh đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2020. Thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách, tình hình hạn hán, dịch bệnh Covid kéo dài nhưng với tinh thần trách nhiệm, đồng lòng vì nhiệm vụ chính trị được giao, bên cạnh đó, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trong từng nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, toàn Ngành đã bám sát Kế hoạch công tác trọng tâm của Ngành đề ra năm 2020, chủ động xây dựng các Kế hoạch, chương trình công tác trong từng thời điểm và triển khai đồng bộ các giải pháp, nên các chỉ tiêu nhiệm vụ được Bộ, Tổng cục THADS giao đều đã hoàn thành đạt, vượt kế hoạch đề ra.
 
Đ/c Ngô Thị Khoa, Phó Cục trưởng thông qua báo cáo kết quả năm 2020
Trong đó:
- Về việc: Tổng số phải thi hành 6.982 việc; trong đó: số có điều kiện thi hành 5.542 việc, chiếm 79,4% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 4.573 việc; đạt tỷ lệ 82,52% (tăng 2,84 so với cùng kỳ năm 2019). So với chỉ tiêu của Tổng cục giao vượt 2,02%.
- Về tiền:  Tổng số phải thi hành 551 tỷ 550 triệu 854 nghìn đồng; trong đó: số có điều kiện thi hành 358 tỷ 944 triệu 630 nghìn đồng, chiếm 65,1% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 144 tỷ 227 triệu 733 nghìn đồng; đạt tỷ lệ 40,18%; tăng 3,66% so với cùng kỳ năm 2019. So với chỉ tiêu của Tổng cục giao vượt 2,18%.
- Bên cạnh đó, Lãnh đạo Cục đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Chấp hành viên chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức thi hành các vụ việc, xác định trọng tâm là các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, bằng nhiều biện pháp và giải pháp phù hợp quy định của pháp luật, quyết tâm thực hiện mục tiêu, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, góp phần tạo điều kiện cho công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt hiệu quả, đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận.
- Hoạt động của các cơ quan THADS tại địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của cấp trên, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành để góp phần cùng toàn ngành hoạt thành chỉ tiêu, nhiệm vụ. Công tác tổ chức cán bộ được chú trọng, quan tâm củng cố, kiện toàn, cơ bản đủ các chức danh lãnh đạo, quản lý; đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục. Công tác phối hợp với các ngành, các cấp trong giải quyết các vụ việc thi hành án được duy trì thực hiện...
 
Đ/c Lê Hữu Hồng, Phó Cục trưởng thông qua Kế hoạch công tác năm 2021
 
Đ/c Lê Hoàng Kim, Chi cục trưởng Chi cục THADS Tp Phan Rang- Tháp Chàm phát biểu
 
Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- CN Ninh Thuận phát biểu
 

      Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Hữu Hồng, Phó Cục trưởng thông qua Kế hoạch công tác THADS năm 2021; ý kiến phát biểu tham luận của đại biểu tham dự hội nghị. Đồng chí Trần Văn Hiếu, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, phát biểu Kết luận hội nghị với một số nội dung sau:

Đ/c Trần Văn Hiếu, Cục trưởng phát biểu Kết luận hội nghị
 

     - Ghi nhận ý kiến phát biểu của đại diện các ngành và các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị. Trong năm 2021, với chức trách, nhiệm vụ được giao, đề nghị từng đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn, lãnh đạo Chi cục tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong năm 2020, tập trung triển khai khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra thông qua các cuộc kiểm tra của Cục. Chủ động vượt khó, quyết tâm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và ngành giao.
     - Về kết quả công tác THADS năm 2020, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chủ quan, khách quan và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đã được thể hiện rất đầy đủ trong báo cáo, đề nghị lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố tiếp tục nghiên cứu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong năm 2021.

     - Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2021.
     Tại hội nghị đã tiến hành tổng kết phong trào thi đua năm 2020, công bố các quyết định khen thưởng năm 2019 cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Đ/c Lê Hữu Hồng, Phó cục trưởng trao giấy khen
 
Đ/c Ngô Thị Khoa, Phó cục trưởng trao giấy khen
 
Đ/c Trần Văn Hiếu, Cục trưởng trao giấy khen
 
                                                                          
    Văn phòng              
                                                              Cục THADS tỉnh Ninh Thuận

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: