Sign In

Cục THADS tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quý I năm 2021

13/10/2020

Cục THADS tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quý I năm 2021
Chiều ngày 13/10/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quý I năm 2021.
       Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo Cục; lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục; lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố; cùng toàn thể Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán trong toàn ngành. Đồng chí Trần Văn Hiếu, Cục trưởng, chủ trì hội nghị.
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
      Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh Văn phòng, thông qua Báo cáo đánh giá kết quả, tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ Quý I năm 2021.     
      Thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách, tình hình hạn hán, dịch bệnh Covid kéo dài nhưng với tinh thần trách nhiệm, đồng lòng vì nhiệm vụ chính trị được giao, bên cạnh đó, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trong từng nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, toàn Ngành đã bám sát Kế hoạch công tác trọng tâm của Ngành đề ra năm 2020, chủ động xây dựng các Kế hoạch, chương trình công tác trong từng thời điểm và triển khai đồng bộ các giải pháp, nên các chỉ tiêu nhiệm vụ được Bộ, Tổng cục THADS giao đều đã hoàn thành đạt, vượt kế hoạch đề ra; hoạt động của các cơ quan THADS tại địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của cấp trên, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành để góp phần cùng toàn ngành hoạt thành chỉ tiêu, nhiệm vụ. Công tác tổ chức cán bộ được chú trọng, quan tâm củng cố, kiện toàn, cơ bản đủ các chức danh lãnh đạo, quản lý; đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Công tác giải quyết đơn thư KN-TC được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục. Công tác phối hợp với các ngành, các cấp trong giải quyết các vụ việc thi hành án được duy trì thực hiện...  
     Về kết quả thi hành án dân sự:
- Về việc: Tổng số phải thi hành 6.982 việc; trong đó: số có điều kiện thi hành 5.542 việc, chiếm 79,4% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 1.397 việc chiếm 20% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 4.573 việc giảm 478 việc (giảm 9,4%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỷ lệ 82,52% (tăng 2,84 so với cùng kỳ năm 2019). So với chỉ tiêu của Tổng cục giao vượt 2,02%
- Về tiền:  Tổng số phải thi hành 551 tỷ 550 triệu 854 nghìn đồng; trong đó: số có điều kiện thi hành 358 tỷ 944 triệu 630 nghìn đồng, chiếm 65,1% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 175 tỷ 222 triệu 242 nghìn đồng, chiếm 31,7% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 144 tỷ 227 triệu 733 nghìn đồng, giảm 1 tỷ 026 triệu 772 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỷ lệ 40,18%; tăng 3,66% so với cùng kỳ năm 2019. So với chỉ tiêu của Tổng cục giao vượt 2,18%.
     Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:
- Tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 ngay từ những tháng đầu năm nghiệp vụ; chỉ đạo giải quyết xong những vụ việc có điều kiện thi hành của năm 2020 chuyển sang, các vụ việc có giá trị thi hành lớn, phấn đấu nâng cao tỷ lệ, kết quả đạt được ngay từ những tháng đầu năm công tác 2021.
- Thực hiện nghiêm, đúng quy định công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế đến múc thấp nhất đơn thư vượt cấp, đơn gởi nhiều nơi.
- Chú trọng công tác kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề, đối với các Phòng chuyên môn và Chi cục trực thuộc; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót và hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm xảy ra.
- Thực hiện đúng quy định về phân cấp thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong công tác tổ chức cán bộ; tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các Phòng chuyên môn, lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và mang lại hiệu quả thiết thực.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Cục gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ công chức; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ, kiên quyết xử lý những trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh đương sự trong quá trình tổ chức thi hành án.
     
Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và các ý kiến phát biểu của các Trưởng phòng thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục các huyện, thành. Đồng chí Trần Văn Hiếu, Cục trưởng phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị.
 
Đ/c Trần Văn Hiếu, Cục trưởng phát biểu chỉ đạo
 
Văn Phòng            
Cục THADS tỉnh Ninh Thuận

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: