Sign In

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018

11/07/2018

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018
       Chiều ngày 06/7/2018, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
       Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Hiếu, Bí thư  Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, chủ trì hội nghị; Các đ/c Cấp ủy Chi bộ và toàn thể đảng viên Chi bộ Cục THADS tỉnh.
 
Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh
 
      Đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018, Cấp ủy Chi bộ Cục THADS tỉnh đã nghiêm túc chỉ rõ những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018. Về những mặt đã đạt được: Cấp ủy Chi bộ đã thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, nghị quyết, chương trình công tác đề ra, đã kịp thời cụ thể hóa các nội dung công tác, tập trung lãnh đạo cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS được giao trong năm 2018. Công tác xây dựng đảng tiếp tục được tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng. Từng đảng viên, quần chúng trong đơn vị luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm túc nội quy quy chế của cơ quan đề ra; an tâm công tác; nội bộ đoàn kết, không để xảy ra trường hợp nào vi phạm phải xử lý kỷ luật.
      Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Cấp ủy Chi bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận cũng còn có mặt hạn chế như công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới chưa hoàn thành chỉ tiêu được giao; công tác tham mưu của các Phòng chuyên môn trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị có lúc, có nơi chưa được kịp thời.
      Nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng chính trị cho đảng viên, quần chúng gắn với đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo quyết liệt trong các tháng cuối năm để hoàn thành chì tiêu nhiệm vụ được giao. Quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng để kết nạp vào đảng. Lãnh đạo đảng viên, quần chúng trong đơn vị nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đỗ” của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiếu, Bí thư, đã đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị từng đảng viên Chi bộ phải nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, đi đầu trong nhiệm vụ được giao, tập trung mọi nguồn lực, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao trong các tháng còn lại của năm 2018; giữ vững Chi bộ trong sạch, vững mạnh năm 2018.
 
                                                                            Văn phòng    
                                                                       Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: