Sign In

UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2020

22/03/2021

UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2020
       Chiều ngày 22/3/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì Hội nghị.
      Năm 2020, công tác Thi đua, Khen thưởng bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, kịp thời khen thưởng, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 
       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020, Ninh Thuận đứng trước những khó khăn thách thức hơn các địa phương khác trong cả nước khi phải đối mặt với “khó khăn kép” vừa hạn hán và dịch bệnh COVID-19; nhưng với quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tinh thần vượt khó vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, cùng quyết tâm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh đã đạt và vượt các kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế cần được khắc phục trong công tác Thi đua, Khen thưởng của tỉnh, đó là việc phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện các phong trào thi đua chưa kịp thời để nhân rộng; chất lượng thi đua tại một số địa phương, đơn vị chưa cao, chưa có tính đột phá, xuất sắc để tạo sức lan tỏa; các cụm, khối thi đua còn hạn chế trong học tập, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm; công tác Thi đua, Khen thưởng đôi lúc chưa kịp thời, nhất là đối với những tập thể nhỏ và người trực tiếp lao động sản xuất có thành tích xuất sắc... Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghịNăm 2021 có ý nghĩa quan trọng, cần đẩy mạnh tinh thần đoàn kết sáng tạo, phát động thường xuyên, liên tục các phong trào thi đua yêu nước với tinh thần đổi mới, với sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, gắn với học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm sao để các phong trào thi đua được đẩy mạnh trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra trong năm 2021”
      Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc,dẫn đầu trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2020; trong đó có Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh thuận vinh dự nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Ninh Thuận.

 
Đ/c Trần Văn Hiếu, Cục trưởng Cục THADS tỉnh vinh dự nhận cờ thi đua của UBND tỉnh

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: