Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang mở đợt cao điểm công tác thi hành án dân sự.

09/08/2013
Hòa chung không khí thi đua sôi nổi trong cả nước, thực hiện Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2013 đã được phê duyệt, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức trong toàn tỉnh về truyền thống vẻ vang của ngành, khơi dậy được tính chủ động sáng tạo, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức người làm công tác thi hành án dân sự của tỉnh Kiên Giang để vượt qua khó khăn, thách thức, vươn tới mục tiêu đạt và vượt các chỉ tiêu được Tổng cục Thi hành án dân sự giao.


Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2013, ngày 02/5/2013 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch 241/KH-CTHA phát động phong trào thi đua đợt cao điểm lập thành tích chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự ( 01/07/1993). Căn cứ Kế hoạch của Cục các Chi cục Thi hành án dận sự trực thuộc đã khẩn trương rà soát phân loại án chính xác, xác định số vụ việc có điều kiện, phân tích xác định những vụ việc nào tiến hành trước, vụ việc nào tiến hành sau, xem xét lựa chọn biện pháp, cách làm thích hợp với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, phấn đấu đến 30/9/2013 đạt trên 88% về việc và 77% về giá trị trên tổng số việc có điều kiện thi hành.

Qua hai tháng thực hiện Kế hoạch, đến nay toàn tỉnh đã thi hành xong hoàn toàn về việc là 6.844 việc/10.928 việc đạt tỷ lệ 63%, thực thu 265.281.958đ/548.761.273đ đạt tỷ lệ 48% trong tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành. Đạt được kết quả khả quan đó là do được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Cục Thi hành án dân sự, Cấp Ủy , Ủy ban nhân dân các cấp; Ban chỉ đạo thi hành án dân sự hai cấp. Sự phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các ban, ngành, tổ chức có liên quan và chính quyền cơ sở trong việc tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn toàn tỉnh, do đó nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng từ các năm trước chuyển sang đã được giải quyết dứt điểm.

Để góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại trong ba tháng cuối năm 2013 (30/09/2013), toàn ngành Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục phấu đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung tổ chức thi hành án đạt kết quả cao, lập thành tích chào mừng “Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự và kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc” .

Trịnh Thanh Vũ

Cục THADS tỉnh Kiên Giang