Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 20 năm một chặng đường

02/12/2013
Sau khi được chia tách từ Tòa án tháng 7/1993, Chi cục Thi hành án dân sự huyện còn gặp rất nhiều khó khăn. Trước thời điểm bàn giao mọi hoạt động thi hành án dân sự đều do Tòa án quản lý, quyết định. Tại thời điểm bàn giao cơ quan Thi hành án dân sự về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy còn nhiều hạn chế.


Về biên chế chỉ với 3 cán bộ, công chức làm việc trong môi trường thiếu thốn về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc phải đi thuê nhà dân, chưa có trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn...

Sau 20 năm được chia tách ra từ Tòa án, cùng với xu thế phát triển chung của xã hội Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Hồi không ngừng được củng cố, xây dựng ngày một lớn mạnh và khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống các cơ quan Tư pháp tại địa phương. Số lượng biên chế tăng từ 3 lên 12 với chất lượng đồng đều cơ bản đã qua đào tạo về chuyên môn, lượng việc thụ lý năm sau cao hơn năm trước, cơ sở vật chất đã được đầu tư cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc; từ chỗ phải thuê trụ sở làm việc đến nay được sự quan tâm đầu tư của Bộ Tư pháp trụ sở làm việc của Chi cục đã được xây dựng khang trang hơn với mỗi biên chế đã có phòng làm việc riêng. Trang thiết bị phục vụ công tác từ chỗ thiếu thốn nay đã được trang bị đầy đủ hơn với các loại máy móc hiện đại.

Với sự ra đời của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đánh dấu một bước ngoặt lớn cho sự phát triển của hệ thống Thi hành án dân sự nói chung và Chi cục Thi hành án dân sự huyện nói riêng. Có thể nói, Luật Thi hành án dân sự đã có nhiều tác động tích cực và hiệu quả đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương về pháp lý Luật Thi hành án dân sự ra đời đã bảo đảm cho công tác thi hành án hiệu quả hơn, về tổ chức bộ máy cơ quan Thi hành án huyện được kiện toàn cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Sau khi Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực pháp luật, cơ quan Thi hành án dân sự đã có sự thay đổi tích cực cả về thể chế, vị tí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, từ đây vai trò của cơ quan thi hành án đã thể hiện một cách rõ dàng nhất trong hệ thống các cơ quan Tư pháp. Nhận thức của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương thể hiện một cách rõ dàng nhất, điều này thể hiện ở nhiều mặt như: Chi bộ Thi hành án trực thuộc Huyện ủy đã được thành lập hoạt động dưới sự lãnh chỉ đạo của Huyện ủy; Ban Chỉ đạo Thi hành án cũng được thành lập từng bước củng cố và kiện toàn về tổ chức.

Cùng với sự phát triển chung của xã hội cơ quan Thi hành án dân sự không ngừng biến chuyển về mọi mặt, để cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức và hoạt động có hiệu quả thì không thể không có các chủ trương của Đảng trong công tác thi hành án dân sự. Qua 20 năm với nhiều biến cố, nhưng nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành về công tác thi hành án và việc thực hiện tốt chủ trương đúng đắn của Đảng nên công tác thi hành án ngày càng đạt được những kết quả cao, khẳng định được vai trò của mình trong đời sống xã hội đảm bảo quyền lợi của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt của các đương sự trong quá trình thi hành án.

Với sự đoàn kết nhất trí cao của toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị, hàng năm Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Hồi luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó, xứng đáng là một trong những Chi cục dẫn đầu của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum.

Đoàn Văn Giáp

Chi cục THADS huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum