Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục Thi hành án dân sự khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020

28/05/2020
Ngày 28/5/2020, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên họp đầu tiên. Tại Hội nghị, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. 
 

Dự Hội nghị có đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực và 8/9 đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 (vắng 01 đồng chí có lý do).
Tại Hội nghị, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực - Ủy viên BCH Công đoàn khóa III được các đồng chí dự họp nhất trí bầu làm chủ trì Hội nghị. Hội nghị tiến hành để thực hiện các nội dung: (1) Bầu các chức danh của Ban Chấp hành: Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, nhân sự Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; (2) Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên BCH; (3) Triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới (theo Bảng phân công kèm theo).
Với số phiếu tập trung, thống nhất cao, Hội nghị đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Lực, đồng chí Hoàng Văn Nam và đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm.
Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực được Hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch, đồng chí Hoàng Văn Nam và đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tổng cục khóa III nhiệm kỳ 2020-2025.
BCH khóa III cũng thống nhất bầu ra Ủy ban Kiểm tra với 04 đồng chí.  Đồng chí Hoàng Văn Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng cục THADS khóa III.
Hội nghị đã thông qua chương trình hoạt động toàn khóa cũng như những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Tổng cục THADS và phân công Thường trực Ban Thường vụ và các Trưởng Ban Tổ chức - Văn phòng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Nữ công, Ban Thăm hỏi, Ban Văn thể.
Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Công đoàn mong muốn tập thể Ban Thường vụ, BCH khóa mới tiếp tục ra sức thi đua lao động giỏi, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.
Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục THADS