Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Ngày 19/5/2020, nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Lê Thị Thu Thảo, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục THADS. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS. Buổi lễ cũng có sự tham gia của đồng chí Đỗ Thị Thanh, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng cục THADS, đồng chí Vũ Quang Tuấn, Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục THADS, cùng toàn thể đảng viên, quần chúng Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục THADS.

Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 1 tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Phạm Thị Hiền

Thực hiện quyết định số 32-QĐ/ĐU ngày 27/4/2020, được sự nhất trí của Đảng ủy Tổng cục THADS, ngày 19/5/2020, Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 1 trân trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên quần chúng Phạm Thị Hiền.

Lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Chiều ngày 08/10, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thanh Phương – Bí thư Chi bộ Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê thi hành án dân sự. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thanh Phương trong công tác xây dựng Đảng nói riêng, xây dựng và phát triển đất nước nói chung.

Về nguồn: Viếng thăm Khu di tích cố Tổng Bí thư Trần Phú

Nhớ câu “Uống nước nhớ nguồn”,  một lần, nhân dịp về quê hương cách mạng Hà Tĩnh- cùng viếng thăm Di tích Ngã ba Đồng Lộc, mộ cụ Phan Đình Phùng, chúng tôi đã viếng thăm Khu di tích cố Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người Cộng sản lỗi lạc và là một trong những người học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể hóa Nghị quyết đại hội trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Chiều ngày 24/5/2017, Chi bộ Phòng Kế Toán thuộc Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS)Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội lần thứ 5 Nhiệm kỳ 2017 - 2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Vũ Quốc Doanh, Bí Thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng Cục THADS thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối dân chính đảng cùng Đại diện Cấp ủy các Chi Bộ thuộc Cục THADS thành phố và toàn thể Đảng viên Chi bộ Phòng Kế Toán.

Phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành các chỉ tiêu được giao

Sáng ngày 13/6/2017, Chi bộ Phòng Nghiệp vụ 1 thuộc Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Vũ Quốc Doanh, Bí Thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS thành phố; Đ/c Nguyễn Thanh Nhã: đại diện Khối dân chính Đảng TP. Hồ Chí Minh cùng Đại diện Cấp ủy 05 Chi bộ thuộc Cục THADS thành phố và 28 Đảng viên Chi bộ Phòng Nghiệp vụ 1.

Ôn lại truyền thống hoạt động cách mạng, xây dựng và trưởng thành của Bộ, Ngành Tư pháp tại Phòng truyền thống của Bộ Tư pháp

Ngày 15/9/2017, tại Phòng truyền thống của Bộ Tư pháp, Lễ kết nạp Đảng cho 01 Đảng viên mới của chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Tổng cục Thi hành án dân sự được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới theo hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương. Buổi Lễ càng thêm trang trọng với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Kim Tinh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, đồng chí Cao Xuân Thủy – Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ Tư pháp, đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, đồng chí Trần Phương Hồng – Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng cục, đồng chí Vũ Quang Tuấn –Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục, đồng chí Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo và các đồng chí Đảng viên, công chức Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Di sản Hồ Chí Minh là tổng hợp tất cả hệ thống tư tưởng lý luận của Người, thể hiện các quan điểm, nguyên tắc, phương pháp của Người - định hình thành đường lối chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam, có ảnh hưởng không chỉ tới cách mạng Việt Nam mà còn góp phần phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, làm phong phú thêm kho tàng lý luận của phong trào cách mạng thế giới. Di sản Hồ Chí Minh còn là hoạt động thực tiễn vô cùng phong phú của Người trong hơn 6 thập kỷ đấu tranh cách mạng, từ lúc tìm đường cứu dân cứu nước, chọn đường và nhận đường đến khi tìm thấy con đường cách mạng khi giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin, theo đuổi đến cùng lý tưởng và mục tiêu CNXH và CNCS, sáng lập ra Đảng, Nhà nước, Mặt trận, Quân đội và các đoàn thể cách mạng, tổ chức lực lượng, gây dựng phong trào, đào tạo huấn luyện cán bộ, thực hành triết lý Thân dân và Chính tâm trong đạo làm người, phát triển từ Thân dân tới Dân chủ, từ Chính tâm đến đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, trau dồi đạo đức cách mạng để suốt đời là đầy tớ, là công bộc trung thành, tận tụy của nhân dân.

Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo:  tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự  phê bình và phê bình

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự và Kế hoạch của Chi bộ, để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 15 - CT/TW ngày 24/02/2012; Kế hoạch số 08 - KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị, ngày 22/11/2012, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Chi ủy Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

Chi bộ Trung Tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4

Ngày 29/11/2012, tại Tổng cục Thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp, Chi ủy Chi bộ Trung Tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Đồng chí Nguyễn Thanh Thuỷ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự tham dự và chỉ đạo Hội nghị.